2 maart 2015, om 20:00, Mingelmouse Menistenplein 10Stadskanaal | Mingelmouse Menistenplein 10Stadskanaal

Aftrap Provinciale Statenverkiezingen en Waterschappen

Uitnodiging: Kies de Kleur van je Hart

Aftrap Provinciale Statenverkiezingen en Waterschappen met PvdA Stadskanaal

Op maandag 2 maart houden we de aftrap voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. De aftrap vindt plaats in Café ’t Mingelmouse in Stadskanaal en staat in het teken van ‘Kies de Kleur van je Hart’. Op het programma staan presentaties van kandidaten van onze afdeling zowel voor het waterschap als de Provinciale Staten en canvasactiviteiten, en een korte presentatie door huidig lid van het algemeen bestuur van Hunze & Aa’s namens de PvdA, Fons Poelman.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

De Provinciale- en Waterschapsverkiezingen vinden plaats op 18 maart. Het zijn belangrijke verkiezingen. Ten eerste omdat we met een sterke PvdA in de provincie en in de waterschappen weer kunnen gaan investeren in mensen, werk, huizen, natuur, water en bereikbaarheid, en daarnaast ook omdat leden van de provinciale staten de leden van de Eerste Kamer kiezen en het heel belangrijk is dat het kabinet Asscher-Rutte door kan gaan met noodzakelijke hervormingen om daarmee Nederland klaar te maken voor de toekomst.

 

Programma:

20.00 uur opening door voorzitter van de Afdeling Stadskanaal, Erik van der Vlag.

Presentatie door Fons Poelman over de werkzaamheden van het bestuur van het waterschap.

Kandidaat voor het Waterschap Hunze & Aa’s, Egbert Hofstra, stelt zich voor.

Kandidaat en huidig Statenlid van Groningen, Roelf Schoenmaker, vertelt over zijn werk in de Provinciale Staten en waarom u op hem moet stemmen op 18 maart.

Pauze

Wat gaan we doen tijdens deze campagne: uitleg door het campagneteam.

Afsluiting door de voorzitter van de afdeling Stadskanaal

Locatie: De aftrap vindt plaats op maandag 2 maart om 20.00 uur in café ‘t Mingelmouse aan het Menistenplein 10 in Stadskanaal

Hartelijke groet,

Het bestuur en het campagneteam van PvdA Stadskanaal