12 mei 2016, om 19:30, Best Western Hotel Stadskanaal | Best Western Hotel Stadskanaal

Jaarvergadering afdeling Stadskanaal

Wij willen u van harte uitnodigen om de jaarvergadering van de PvdA, afdeling Stadskanaal bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 12 mei 2016.

Als thema worden de verslagen van bestuur, fractie en wethouder behandeld.

Plaats van handeling: Best Western Hotel Stadskanaal, aanvang 19:30 uur.

Agenda 12 mei 2016

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 1. Ingekomen Stukken
 2. Notulen vorige vergaderingen
 • Ledenvergadering d.d. 11 februari
 • Jaarvergadering d.d. 12 maart 2015
 1. Jaarverslagen*
 • Bestuur
 • Fractie
 • Wethouder
 1. Bestuursverkiezing
 • Huib Groenendijk is verkiesbaar als algemeen bestuurslid.
 • Nicolette Jansingh is per 1 januari afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Roelf Koning heeft deze taken ad interim overgenomen en is verkiesbaar.
 • (Tegen)kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden, middels een korte motivatie, tot en met dinsdag 10 mei 2016. Dit kan per mail of post op bovenstaand adres.
 1. Verkiezing congresafgevaardigden
 • Voorstel van het bestuur:
  • Erik van der Vlag is plaatsvervangend afgevaardigde voor het landelijk congres.
  • Grietje Schipper is afgevaardigde voor het landelijk congres.
  • Erik van der Vlag is afgevaardigde voor de gewestelijke vergadering.
  • Monique Kroom is plaatsvervangend afgevaardigde voor de gewestelijke vergadering.
 • Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur aanmelden.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

* Wilt u de jaarverslagen voorafgaand aan de vergadering ontvangen, dan kunt u die een week van tevoren bij de secretaris opvragen. Deze zullen een week van tevoren digitaal beschikbaar zijn.

Graag tot ziens op 12 mei.

Let op! Er is een probleem ontstaan in het ledenbestand. Controleer uw gegevens op mijn.pvda.nl of door te bellen met de ledenadministratie in Amsterdam, wanneer u de laatste maanden geen informatie van de afdeling of het gewest hebt ontvangen en dit wel wilt. U kunt uw voorkeuren en uw gegevens wijzigen.