11 februari 2016, om 19:30, Best Western Hotel Stadskanaal | Best Western Hotel Stadskanaal

Ledenvergadering

Wij willen u van harte uitnodigen om aanstaande donderdag, 11 februari, een algemene ledenvergadering van de afdeling Stadskanaal bij te wonen.

Het bestuur van de afdeling Stadskanaal zou u graag willen bijpraten over een aantal actuele zaken.

Plaats van handeling: Best Western Hotel Stadskanaal, aanvang 19:30 uur.
Agenda:
1. Opening, vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen Stukken
4. Congres 13 februari 2016
5. Stand van zaken samenwerking PvdA afdelingen Pekela, Stadskanaal en Veendam
6. Referendum Handelsverdrag Oekraïne
7. Ledenenquete
8. Permanente campagne
9. Rondvraag
10. Sluiting
Graag tot ziens op 11 februari.
Bestuur PvdA afdeling Stadskanaal