24 november 2016, om 20:00, Noordstee, Berkenstraat 2d, Stadskanaal | Noordstee, Berkenstraat 2d, Stadskanaal

Ledenvergadering 24 november

Beste leden,

Door het vertrek van een aantal bestuursleden bestaat het Afdelingsbestuur op dit moment uit slechts twee leden. In overleg met het Gewestelijk bestuur is afgesproken dat het Gewest zal ondersteunen bij het vormen van een nieuw bestuur en het op gang helpen. Wouter Meijerman zal namens het gewest tijdelijk toetreden tot het bestuur en samen met de twee zittende bestuursleden hiermee aan de slag gaan. Dit willen we graag nader toelichten. Daarom nodigen wij u uit voor een extra ledenvergadering op donderdag 24 november a.s. om 20.00 uur, in Noordstee, Berkenstraat 2d, Stadskanaal.

De aankomende tijd gaan we op zoek naar nieuwe bestuursleden die in samenwerking met bestuur en fractie de verantwoordelijkheid van de afdeling op zich willen nemen en verschil willen maken. Mocht je hier een bijdrage aan willen leveren, laat het alvast weten via griethuib@kpnplanet.nl
Vriendelijke groet,
Het bestuur afdeling Stadskanaal,
– Huibert Groenendijk
– Roelf Koning
– Wouter Meijerman
 
AGENDA

 • Opening
 • Mededelingen en verslag vorige vergadering
  – verslag is hieronder bijgevoegd
 • Toelichting afdelingsbestuur en vervolg
  Door het vertrek van een aantal bestuursleden bestaat het Afdelingsbestuur op dit moment uit slechts twee leden. In overleg met het Gewestelijk bestuur is afgesproken dat het Gewest zal ondersteunen bij het vormen van een nieuw bestuur en het op gang helpen. Wouter Meijerman zal namens het gewest tijdelijk toetreden tot het bestuur en samen met de twee zittende bestuursleden hiermee aan de slag gaan. Dit zal nader worden toegelicht.
 • Politieke actualiteit
  De fractie en wethouder zullen ingaan op de huidige politieke actualiteit
 • Rondvraag en sluiting

====================
Afdeling Stadskanaal

Secretariaat: Marktstraat 10, Musselkanaal secretaris@pvda-stadskanaal.nl 06 – 5254 7794

Verslag Jaarvergadering 23 maart 2016