28 april 2014

Afscheid van de Gemeenteraad op 23 april 2014

Woensdag 23 april was de dag dat ik afscheid nam van de raad. Ik heb mij 8 jaar ingezet voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal en met veel plezier. Het is nu wel stil, geen berichten, geen vergaderingen en niet meer weg hoeven, het is even omschakelen. Veel avonden thuis. Wessel, mijn man, moet daar ook aan wennen de tv is er niet alleen voor hem (voetbal).

Ik heb mij die 8 jaren in de raad ingezet voor Welzijn, de WMO, gehandicapten en de minima, dat waren wel mijn speerpunten. Maar de rest had ook mijn interesse, alle stukken werden gelezen en er werden aantekeningen gemaakt. Ik wilde overal over mijn mening over geven maar de inwoners stonden centraal.
Je overal laten zien, tussen en onder de mensen zijn en een luisterend oor hebben dat is heel belangrijk. Ze noemden mij het vrouwtje van de straat, ik hoorde veel van de mensen en wist veel van de minima en WMO ook door mijn eigen ervaring.

We hebben met vier fractieleden van de PvdA afscheid genomen. Mark Kanter, 16 jaar in de raad en Erik v. d Vlag, 12 jaar, kregen een koninklijke onderscheiding. Kevin Christians zat 4 jaar in de raad en ondergetekende 8 jaar. Egbert Hofstra nam ook afscheid, maar komt waarschijnlijk weer terug in de Raad. We kregen allen een toespraak van onze burgemeester, een mooi bord en een boeket bloemen. Er waren veel mensen om afscheid van alle raadsleden te nemen.
Het was een prettige tijd in de raad. Allen bedankt voor de fijne samenwerking en de onderlinge contacten. De 8 jaren zijn om gevlogen.
Ik wil mijn partijgenoten en inwoners van de gemeente Stadskanaal bedanken voor het vertrouwen dat ik 8 jaar in de raad mocht zitten.
Al met al een mooie tijd en ik wil onze fractieleden en de nieuwe raad veel succes toewensen.
Verder blijf ik actief voor de PvdA, de minima, de gehandicapten daar blijf ik mij voor inzetten o.a. als intermediair voor Stichting Leergeld, Stichting Armslag (voorzitter) en Boetiek Armslag (medewerkster), Stichting DWS sport, spel en recreatie voor mensen met een beperking (penningmeester) en Wijkbelang Maarsveld (lid).
Allen bedankt,
Catharina Woortman