Door Egbert Hofstra op 14 januari 2014

Bermen Noorder Kanaalweg en buitengebied

In de laatste raadsvergadering van 2013 kwam het voorstel om de bermen van de Noorder Kanaalweg te verbreden aan bod. Dit voorstel kwam naar aanleiding van een vraag van de raad om de verkeerssituatie op en rond de Noorder Kanaalweg te onderzoeken omdat het gebruik van deze weg is toegenomen na de afsluiting van de aansluiting Onstwedde van de N366. Doordat er geen schot zit in de ontwikkeling van het hippisch recreatiepark is er op dit moment geen financiële mogelijkheid voor een verbreding van de weg. Wel worden de bermen van deze weg en andere probleemwegen verhard. Hiervoor is een provinciale subsidie van een half miljoen beschikbaar. De gemeente moet echter zelf ook een half miljoen ophoesten. Dit moet komen uit een verlaging van de bezuiniging op wegen. Deze financiering vinden wij dubieus. Ook de wethouder zelf sprak van een “bijzondere constructie”. Wij hebben toch met het voorstel ingestemd omdat het hier om de verkeersveiligheid gaat. Ook gaat hier een precedentwerking vanuit. Mocht het zo zijn dat de uitwerking van de bezuinigingen in het voorjaar leidt tot voor onze of andere fracties onaanvaardbare gevolgen, dan overwegen wij een lagere bezuiniging en daarbij zullen wij dit voorstel in herinnering roepen.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra