Door Monique Kroom op 5 juni 2013

Bewaakte fietsenstalling Stadskanaal verdwijnt

In april verscheen een bericht in de krant dat het college van B&W plannen heeft de bewaakte fietsenstalling bij het busstation aan de Westermarke in Stadskanaal per 1 juli te sluiten.

In de beginfase was deze gratis bewaakte fietsenstalling geen succes, maar sinds Wedeka de zorg heeft voor de bemensing van de fietsenstalling, zijn de klanten tevreden en worden er steeds meer fietsen geplaatst. Wedeka is er goed in geslaagd de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Desondanks wordt van de bewaakte fietsenstalling niet optimaal gebruik gemaakt. In een tijd van bezuinigen moeten er keuzes worden gemaakt en is er voor gekozen deze gratis voorziening op te heffen. Belangrijkste reden is dat slechts de helft van de maximale capaciteit wordt benut. Het college stelt voor in de plaats van de gratis bewaakte fietsenstalling fietsenkluizen te plaatsen, welke tegen betaling kunnen worden gehuurd.

Dit vroegtijdige bericht heeft ons in de gelegenheid gesteld een onderzoek in te stellen. De klanten die gebruik maken van de stalling vinden het jammer als de stalling verdwijnt. Fietsenkluizen zijn in hun ogen geen alternatief. De fractie van de PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april aangegeven het geen goed idee te vinden om kosten te maken voor fietsenkluizen die opnieuw niet optimaal gebruikt worden.

Tijdens de behandeling van de perspectief- en voorjaarsnota op 3 juni heeft de volledige raad zich uitgesproken tegen fietsenkluizen. Wel wil de raad geld vrij maken om het aantal fietsenrekken uit te breiden, zodat iedereen weer op een ordentelijke manier zijn fiets kwijt kan.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom