Door Monique Kroom op 23 januari 2014

Bezoek aan de Wijkraad Cereswijk

Naar aanleiding van het bericht dat de basisschool De Meander aan het einde van dit schooljaar gaat sluiten, stuurde de wijkraad in 2013 een brandbrief aan B&W en de gemeenteraad. Daarop hebben wij contact met hen gezocht met als gevolg dat de fractie op 20 januari welkom werd geheten door een grote delegatie van de wijkraad onder aanvoering van de voorzitter mevrouw Aukje Oortwijn en Fred Bogers, opbouwwerker van Welstad. Namens de PvdA Stadskanaal zijn Francis, Grietje, Egbert, Jan en Monique aanwezig.

Behalve het sluiten van de basisschool De Meander spelen ook andere zaken waar men zich zorgen over maakt. Het eerst komt de taalontwikkeling bij de Cereswijkse peuters aan de orde. Doordat de kosten voor de peuterzaal zijn gestegen maken minder ouders gebruik van deze faciliteit waardoor taalachterstand bij de kleintjes kan ontstaan.

Een andere zorg betreft de politie. Over de politie is men in het algemeen niet zo tevreden. We noteren de knelpunten en beloven deze bij de verantwoordelijke personen ter sprake brengen. We worden bijgepraat over wonen en leefbaarheid in de wijk. Er is weinig doorstroming in de wijk doordat huurders eigen woning kopen. Hierdoor ontstaat weinig verjonging. Het isolatieproject van Lefier was een flop maar uiteindelijk zijn de woningen na-geïsoleerd en is men nu tevreden. Het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom komt ook aan de orde. Men is tevreden over de wijze waarop de gemeente het proces van de bestemmingsplanwijziging heeft begeleid. Heeft lang geduurd, maar bewoners zijn er steeds bij betrokken geweest. Men zou wel erg blij zijn wanneer het project rondom de watertoren door zou gaan. Dat zal een kwaliteitsverbetering voor de buurt betekenen en voor betere doorstroming zorgen langs het kanaal. Nu wil een begrafenisstoet richting crematorium wel eens voor opstopping zorgen. Ten slotte komen de windmolens aan de orde. Men maakt zich zorgen over de komst van de windmolens in de Drentse Monden. Francis en Egbert lichten de stand van zaken nader toe.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom