Door Monique Kroom op 29 oktober 2015

BIZ in centrum Stadskanaal

Enige jaren geleden is de ‘Verordening BI-Zone Centrum Stadskanaal’ in werking getreden. BI-Zone staat voor Bedrijven Investerings-Zone, kortweg BIZ. Ondernemers gevestigd in het centrum van Stadskanaal betalen middels deze verordening allen jaarlijks een vast bedrag. Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten die in het centrum worden georganiseerd. Deze activiteiten zorgen voor levendigheid en ook voor extra klandizie. De bijdrage wordt geïnd door de gemeente en in de vorm van subsidie aan de ‘Stichting BIZ’ uitbetaald. Deze verordening wordt dit jaar herzien.

‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, is een van de belangrijkste pijlers van de Partij van de Arbeid. Dit principe gaat echter bij deze BIZ-verordening niet op. Kleine of grote ondernemer? Ze betalen allen eenzelfde bedrag. Toch stemden wij op 26 oktober met het voorstel in, om de BIZ weer voor vijf jaar voort te zetten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Algemene Handelsvereniging Stadskanaal zelf voor een vast bedrag heeft gekozen. Een andere belangrijke overweging is dat ook de ‘grote jongens’ zoals de Lidl, Hema en C&A, die hier gevestigd zijn, maar geen binding hebben met onze gemeente, ook meebetalen aan de gezelligheid en activiteiten in Stadskanaal. Iedereen is binnen deze verordening gelijk.

Dit raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. Wanneer er ook onder de ondernemers zelf voldoende draagvlak is voor voortzetting van de BIZ, zal deze verordening op 1 januari 2016 in werking treden.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom