Door Egbert Hofstra op 29 september 2012

Brief Bewonersplatform Maarsstee stagnatie wijkontwikkelingsplan

In de raadsvergadering van 24 september werd de brief behandeld van het bewonersplatform waarin aangegeven wordt dat het wijkontwikkelingsplan stagneert. Het gaat dan met name om de vertraging van het appartementencomplex aan de Gelderselaan.

Wij waarderen de inzet van het bewonersplatform zeer. Onze  fractie ziet in deze brief een roep om hulp van het bewonersplatform om de bouwplannen voor het complex weer op de rails te krijgen. Wij maken ons zorgen over deze stagnatie. Ook de fractie van de ChristenUnie gaf aan zich zorgen te maken. We hebben het college opgeroepen om het antwoord op de brief mondeling toe te lichten bij het bewonersplatform, de wethouder was hiertoe bereid. Wij blijven deze kwestie volgen.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra