Door Egbert Hofstra op 30 januari 2014

Brug- en sluisbediening

Ook op 27 januari kwam het nieuwe voorstel voor de brug- en sluisbediening aan de orde. Op 25 februari vorig jaar heeft de raad besloten brug- en sluisbediening op zondag mogelijk te maken. Om de totale kosten van de brug- en sluisbediening gelijk te houden, heeft de raad destijds besloten om op voorstel van het college konvooivaart in te voeren. Daarbij hebben we ook om een evaluatie gevraagd.

Het vaarseizoen 2013 heeft meer vaarbewegingen opgeleverd dan ooit te voren. Dit is natuurlijk prachtig. Waarschijnlijk is een groot deel van de toename te danken aan het openen van het kanaal Erica-Ter Apel. Helaas is het wel zo dat de konvooivaart niet zo goed bevalt als gedacht. Om dit op te vangen wordt de konvooivaart weer afgeschaft van mei tot en met augustus. Ook vervalt de brug- en sluisbediening op zondag in mei en september. We hebben aangegeven dat we voor wat betreft mei onze vraagtekens daarbij hebben omdat mei in vergelijking met september nog best een drukke maand is.

Door deze aanpassingen stijgen de kosten van de brug- en sluisbediening met €6350. Gezien de grote toename van het aantal vaarbewegingen in afgelopen seizoen en onze focus op toerisme, vinden we dit goed verdedigbaar.

Wel hebben we het college nog het volgende meegegeven. Toen we vorig jaar instemden met de konvooivaart en de zondagopenstelling waren de bedieningstijden in de belangrijkste watersporttijdschriften al gedrukt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wateralmanak. De wateralmanak deel 2 bevat de bedieningstijden. Dit voorstel komt ongeveer een maand eerder in het jaar dan het voorstel van vorig jaar. Daarom vroegen we aan de wethouder of de nieuwe tijden nog in deel 2 van 2014 konden worden gedrukt. De wethouder gaf aan zo snel mogelijk met de uitgever contact op te nemen.

Afsluitend hebben we nog gemeld dat het ons ter ore is gekomen dat de slagbomen bij de fiets- en voetgangersbruggen vaak niet worden gesloten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een in gedachten verzonken fietser op deze manier pardoes het water in fietst. De wethouder heeft aangegeven dat hij dit aankaart bij Wedeka, die de brug- en sluisbediening voor zijn rekening neemt. Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad. Wel was er een stemverklaring van de VVD en de ChristenUnie. Deze zagen respectievelijk liever volledige bediening in het hele jaar en geen bediening op de zondag.

U kunt de stukken bij dit raadsvoorstel vinden onder punt 13 op de site van de gemeente Stadskanaal

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra