Door op 11 maart 2014

Catharina Woortman: “Bedankt voor het vertrouwen!”

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ze mij de afgelopen acht jaar dat ik de raad mocht zitten, hebben gegeven. Ik heb het met veel plezier gedaan, om zoveel mogelijk voor onze  bewoners op te komen. Het lukt niet altijd, want wij moeten  andere partijen wel mee hebben om compromissen te sluiten. Ik hoop, dat er veel mensen gaan stemmen en toch nog vertrouwen hebben in de politiek, want je doet het wel voor je eigen gemeente waar je woont en leeft. Des te sterker de PvdA wordt in de nieuwe raad, des te beter is het voor onze inwoners. We blijven ons sterk maken voor de onderkant en minima in onze gemeente en andere beslissingen, die genomen moeten worden. Stem op een van onze kandidaten. Er zijn drie kandidaten van de oude fractie die zich opnieuw herkiesbaar stellen: Francis Boen, fractievoorzitter nu lijsttrekker,  Monique Kroom, secretaris van de fractie en Egbert Hofstra vice-fractievoorzitter en de jongste, die doet het voortreffelijk. Op 24 maart hebben we nog een Raadsvergadering en wordt tevens afscheid genomen van de oude raadsleden. De uitslag is dan al bekend van de verkiezingen en we hopen, dat er 7 nieuwe PvdA kandidaten geïnstalleerd worden.

Met vriendelijke groet, Catharina Woortman
Raadslid PvdA t/m 24 maart