Door Monique Kroom op 27 september 2012

Centrumplan Musselkanaal

Er is al veel gezegd en geschreven over het Centrumplan Musselkanaal, maar concreet ligt er nog niets op tafel. Wel is er enige beweging te constateren. Zo wordt er onderzocht of de mogelijkheid bestaat om de Bibliotheek en de Kameleon te huisvesten in de Heggerank. Wij zijn voorstander van hergebruik van leegstaande winkel- en bedrijfspanden. Wij maken echter ook kanttekeningen bij deze beweging.

Een buurtvoorziening moet laagdrempelig en toekomstgericht zijn. We zijn daarom zeer benieuwd hoe de plannen er uiteindelijk uit gaan zien. Tijdens de raadsvergadering van 24 september hebben wij gevraagd bij het ontwikkelen van deze plannen verder te kijken dan alleen naar herhuisvesting van de Bibliotheek en de Kameleon. Wat leeft er bij de Handelsvereniging, Stichting Dorpsbelangen, Lefier en ontwikkelaars? Wij hebben verzocht om op het verzoek van de Handelsvereniging Musselkanaal in te gaan en binnenkort met alle betrokkenen en belangstellenden aan tafel te gaan. Wethouder Bessembinders heeft dit toegezegd. Met andere woorden, wordt vervolgd.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom