Door Francis Boen op 18 december 2013

Column: ‘Armoede en solidariteit’

In Stadskanaal zijn meer dan tweehonderd gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Het gaat om gezinnen die veelal een bijstandsuitkering hebben en in de schuldhulpverlening zitten. De verwachting is dat door de slechte economische situatie het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank de komende periode zal stijgen. De vrijwilligers van de voedselbank Zuidoost Groningen zullen alle zeilen bij moeten zetten om deze toenemende vraag te kunnen opvangen.

Op dit moment vinden er in onze provincie verschillende acties plaats om voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Regionale omroepen o.a. RTV Noord en RTV Stadskanaal, kerkgenootschappen, scholen, winkeliers: ieder draagt bij om de voedselbanken in onze provincie van extra voorraad te voorzien. Toch geeft het ons een dubbel gevoel. Aan de ene kant is het mooi om te zien hoe we met elkaar in staat zijn zo’n actie te laten slagen: alle lof voor de organisatoren en uitvoerders. Anderzijds laat het toenemend beroep op de voedselbanken ons zien dat de armoede zich steeds verder uitbreidt in onze regio, om nog maar te zwijgen over de verborgen armoede.

Voor deze ontwikkeling kunnen we onze ogen niet sluiten. De gemeente Stadskanaal heeft op dit moment een goed armoedebeleid. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de maatregelen om armoede te voorkomen. Maar we zullen goed moeten blijven kijken naar de effecten van ons beleid. Worden de mensen die om hulp vragen ook daadwerkelijk voldoende geholpen? Hebben we ook oog voor de mensen die niet om hulp vragen maar eigenlijk wel nodig hebben? De samenwerking van de gemeente met instanties als Welstad, Humanitas, Stichting Leergeld en andere moet er voor zorgen dat we deze vragen volmondig met ja kunnen beantwoorden. Maar ook buurtbewoners en wijkorganisaties spelen hierin een belangrijke rol.

Het kerstfeest nadert. Laten we tijdens deze feestdagen niet vergeten dat we in onze samenleving niet kunnen zonder de solidariteit die er nu voor zorgt dat de voedselbanken in deze dagen iets extra’s kunnen doen voor hen die dat het meest nodig hebben.

Wij wensen u prettige feestdagen.

 

Francis Boen, fractievoorzitter PvdA Stadskanaal

Catharina Woortman, raadslid PvdA Stadskanaal

Francis Boen

Francis Boen

Francis Boen (1953) woont in de wijk Waterland, Stadskanaal.   Wie is Francis Boen? Sinds 1986 woont en werkt Francis in Stadskanaal. In februari van dat jaar begon hij als docent scheikunde aan de toenmalige Openbare Scholengemeenschap (OSG) aan de Engelandlaan in Stadskanaal, nu onderdeel van het Noorderpoort. Na een periode van bijna twintig jaar als lid van

Meer over Francis Boen