Door op 20 juni 2012

Column: ‘De PvdA staat voor u klaar’

Het kabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, is gevallen. Gelukkig, want dit kabinet heeft maatregelen genomen die slecht hebben uitgepakt voor Nederland: onze economie doet het een stuk slechter dan andere Noord-Europese economieën, de koopkracht daalt en de werkloosheid neemt toe. Bovendien worden mensen onderaan de arbeidsmarkt, mensen in de bijstand en mensen die op de sociale werkvoorziening zijn aangewezen, hard gepakt. Juist de zwakkere groepen in de samenleving krijgen de rekening van de crisis gepresenteerd.

De PvdA vindt dat het eerlijker en socialer moet. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dát is sociaal. De PvdA kiest voor maatregelen die de economie versterken, die banen opleveren. En is, om een voorbeeld te noemen, tegen de verhoging van de btw van 19 naar 21 procent. Want zo’n maatregel levert weliswaar extra geld op voor de schatkist, maar remt de bestedingen en dus economische groei. Bovendien worden mensen met een krappe beurs onevenredig hard getroffen door zo’n btw-verhoging.

Het beleid van Rutte c.s. heeft desastreuze gevolgen voor grote groepen mensen. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op het Melis Bloemsma Fonds en ook het Ombudsteam van de PvdA heeft het de laatste tijd een stuk drukker. Het Ombudsteam helpt mensen die bijvoorbeeld geen wijs kunnen worden uit alle nieuwe regelgeving, zowel landelijk als gemeentelijk. Het Ombudsteam is er voor alle inwoners van Stadskanaal – wel of geen lid van de PvdA. En de hulp is gratis. Ons Ombudsteam kunt u bereiken via 06-1183 9166 of ombudsteam@pvda-stadskanaal.nl.

Catharina Woortman en Kevin Christians, raadsleden PvdA Stadskanaal


Deze column is 20 juni 2012 gepubliceerd in de Nieuwsbode.