Door Egbert Hofstra op 19 november 2014

Column: ‘Den Haag moet niet denken dat hier alles kan’

De bevolking in onze regio krimpt. Er wonen straks minder mensen in onze regio. Maar dat wil niet zeggen dat we ons daarbij neer moeten leggen. We moeten er vooral voor waken dat er geen negatieve spiraal ontstaat.

Er moet in het westen van het land niet gedacht worden dat omdat het hier dun bevolkt is, hier alles maar kan. De discussies over de aardbevingen, schaliegas, opslag van kernafval in onze zoutkoepels en de plannen voor de windmolens in de Drentse Monden leiden tot onzekerheid onder de bevolking. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen of ondernemingen die erover nadenken om zich hier te vestigen. Het vooruitzicht dat deze zaken waarheid zouden kunnen worden, weerhoudt ze ervan om te beslissen hier te gaan wonen of om hun bedrijf hier te vestigen. Zo wordt de krimp versterkt en versneld. Terwijl wij als regio er alles aan doen om hier werkgelegenheid heen te halen. Straks wordt er dan gezegd: Ach daar in Groningen woont toch niemand, laten we alles wat we niet in de Randstad willen daar maar dumpen.

Een belangrijke kwaliteit van onze regio is de goede woonomgeving. Ruimte, rust, natuur, een goed milieu en weidse landschappen. De winning van schaliegas door het inspuiten van chemicaliën onder hoge druk beschadigt de bodem. Dit kan allerlei onvoorziene gevolgen hebben. Dit geldt ook voor opslag van kernafval in zoutkoepels. Een veilige opslag voor duizenden jaren kan absoluut niet worden gegarandeerd. In Duitsland zijn er nu al problemen met lekken. Dit moeten we dus niet willen. De plannen voor windmolens zijn het meest concreet en baren daarom de meeste zorgen. Niet voor niets hebben de Knoalster ondernemers dit ook nog weer onder de aandacht gebracht. We vragen ons af of de mensen in onze gemeente wel doorhebben hoe dicht de molens achter de provinciegrens komen.

Egbert Hofstra, fractievoorzitter PvdA Stadskanaal

Reageren? Mail naar: egberthofstra@pvda-stadskanaal.nl

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra