Door Monique Kroom op 11 september 2014

Column: ‘Draagvlak windmolens’

Binnenkort kunt u uw mening geven over de komst van windmolens in De Drentse Monden en Oostermoer. De locaties waarop de molens zijn gepland, liggen binnen de gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze en aangrenzend aan de gemeente Stadskanaal. De PvdA Stadskanaal is voor plaatsing van windmolens op voorwaarde dat dit planologisch past en draagvlak heeft bij de direct omwonenden. Ondanks dat de windmolens niet binnen onze gemeentegrens zijn gepland, kunnen inwoners van onze gemeente wel degelijk hinder ondervinden van deze molens. Wij waarderen daarom dat het onderzoek naar draagvlak niet alleen gehouden wordt in de gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze, maar dat de inwoners van onze gemeente zich ook mogen uitspreken.

Politici horen vaak van burgers: “Wat heeft het allemaal voor zin? Naar ons wordt toch niet geluisterd.” Zo’n reactie kan ik wel begrijpen. In onze democratie kiest de bevolking namelijk vertegenwoordigers die vervolgens beslissingen nemen en zo invloed hebben op het beleid. Nu heeft u de kans om wel direct invloed uit te oefenen. De komst van 50 tot 62 windmolens met een tiphoogte van 200 meter is namelijk, zoals gezegd, mede afhankelijk van draagvlak onder de bevolking. Indien u binnenkort gevraagd wordt uw mening te geven, laat die kans dan niet aan u voorbij gaan.

De Partij van de Arbeid hecht grote waarde aan de mening van de burgers. Het resultaat van het onderzoek, dat door een onpartijdig bedrijf zal worden verricht, is voor ons doorslaggevend om ons standpunt ten aanzien van de windmolenparken aan te scherpen of bij te stellen.

Heeft u vragen of wilt u uw mening rechtstreeks richten aan onze fractie, dan kunt u ons altijd mailen of bellen.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom