Door Egbert Hofstra op 19 januari 2017

Column: ‘Een zonnig 2017 gewenst!’

Vlak voor de Kerst bereikte onze fractie het goede nieuws dat de Tweede Kamer in overweldigende meerderheid een periode van bezinning wil voor het windpark Drentse Monden / Oostermoer. De Tweede Kamer wil ruimte voor alternatieve plannen, zoals zon.

Vanzelfsprekend zijn we hier heel blij mee. Het is een verstandig besluit van de Tweede Kamer. Kamp moet deze motie goed ter harte nemen en niet doorgaan op de heilloze weg die hij tot nu toe bewandeld heeft.

Onze Knoalster fractie is al meer dan vijf jaar bezig met een lobby richting Den Haag om het onzalige plan voor 50 molens van 200 meter hoog in de Veenkoloniën te voorkomen. Wel zijn we groot voorstander van duurzame energie. Dit kan in de vorm van een groot zonnepark. Niet voor niets is ons motto: Minder palen meer panelen! Stel je eens voor, het grootste zonnepark van ons land in de Veenkoloniën, de Zonkoloniën. Een prachtig initiatief van lokale bevolking en ondernemers. Zo halen we de doelstellingen voor duurzaamheid zonder de negatieve gevolgen van geluidsoverlast, landschapsvervuiling, slagschaduw, dalende huizenprijzen enzovoorts. Om nog maar te zwijgen over de desastreuze gevolgen van de molens voor het  LOFAR-project bij Exloo. Zonnepanelen kunnen in tegenstelling tot windmolens snel worden gebouwd, dus kunnen de duurzame kilowatts snel het elektriciteitsnet op. Het bouwen en onderhouden van zonnepanelen kan veel werkgelegenheid opleveren voor onze regio. Zonne-energie wordt ook steeds goedkoper, er valt dus ook wat aan te verdienen. Dat betekent een goede businesscase. Er is dus ook geen financiële reden meer voor de initiatiefnemers van de windmolenparken om door te gaan op hun heilloze weg. Als we de berichten in de media kunnen geloven is dit inmiddels ook tot sommigen van hen doorgedrongen. Maak de switch naar zon! Zo wordt het een zonnig 2017!

Egbert Hofstra, fractievoorzitter PvdA Stadskanaal

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra