Door Monique Kroom op 14 mei 2014

Column: ‘Goede koers houden’

De Partij van de Arbeid maakt opnieuw deel uit van het college in Stadskanaal. Laat ik voorop stellen dat we daar blij mee zijn. Maar met een verkiezingsuitslag die ons niet vrolijk stemde, had het ook anders kunnen gaan. Het CDA, ChristenUnie en GBS spreken tijdens het fractie-breed overleg op 1 april de wens uit met de oude coalitie, dus ook met de PvdA, verder te willen gaan. Daarentegen noemt de SP de PvdA niet als beoogd coalitiepartner. Redenen om ons te bezinnen en met bescheidenheid die ons past aan te geven dat ook wij bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg willen gaan. De speerpunten die zijn benoemd en de wens om de oude coalitie voort te zetten, vormen de basis voor hernieuwde samenwerking en een nieuw bestuursakkoord.

Het bestuursakkoord kent vier hoofdstukken: Sociaal, Leefbaarheid, Economie en Bestuur. Vier onderwerpen waar de PvdA haar politieke ideeën over heeft. Ik vond het een eer om aan deze onderhandelingen mee te mogen doen en hierbij de nadruk te kunnen leggen op belangrijke items uit ons verkiezingsprogramma. Ook werd gaandeweg duidelijk waarom bepaalde kwesties niet op de agenda kunnen worden gezet. In onze verantwoording komen wij hierop terug.

Het wordt de komende periode niet gemakkelijk met de extra taken die worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Denk hierbij aan de Participatiewet, de ABWZ en de Jeugdzorg. Dus alle ‘hens aan dek’. Het is dan heel goed dat we elkaar weten te vinden en elkaar op de inhoud scherp houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe PvdA-fractie en het nieuwe college, met daarin de PvdA’er Francis Boen aan het sociale roer, goede koers zullen houden.

Monique Kroom, raadslid PvdA Stadskanaal

 

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom