Door Egbert Hofstra op 21 oktober 2015

Column: ‘Het sein moet nu op groen!’

De afgelopen weken kwamen er verschillende berichten in de media voorbij dat er groen licht is gegeven voor verschillende infrastructuurprojecten in onze provincie. Zo wordt de verdubbeling van de N33 voortgezet tot aan Appingedam en wordt de spoorlijn van Roodeschool naar de Eemshaven aangepakt.

Daarom vinden we het des te vreemder dat het groene licht voor de treinverbinding Groningen-Veendam-Stadskanaal uitblijft. We beginnen ons zorgen te maken hierover. Ook in de raadsvergaderingen hebben we dit al aangegeven. Wordt de regio Zuidoost-Groningen vergeten?

De zorgen die we hebben, worden nog verder gevoed door berichten in de media waaruit blijkt dat staatssecretaris Mansveld geen geld uittrekt voor het regionale spoor. Wij vinden dit onbegrijpelijk, juist in de regio is met relatief kleine investeringen aan het spoor veel resultaat te behalen. Gelukkig is het wel zo dat er €68 miljoen gereserveerd is voor de verbinding Veendam-Stadskanaal. Het moet niet zo zijn dat hierop beknibbeld gaat worden. Tegenvallers bij projecten als de verbouw van de zuidelijke ring van Groningen moeten er niet toe leiden dat er geld af moet van die reservering die bestemd is voor onze regio.

Besluitvorming over het spoor naar Stadskanaal moet nu niet langer uitgesteld worden. Het geld voor beheer en onderhoud zou nog niet rond zijn. De lijn Groningen-Veendam is een groot succes. Dus volgens ons is het doortrekken zeker rendabel. Het wordt dus tijd dat de spoorlijn wordt doorgetrokken naar Stadskanaal en later ook naar Musselkanaal, Ter Apel en Emmen. Dit zou een geweldige oppepper betekenen in ons gebied. Daarom moet het sein nu op groen, onze regio verdient het!

 

Egbert Hofstra, fractievoorzitter PvdA Stadskanaal

Reageren? Mail naar egberthofstra@pvda-stadskanaal.nl

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra