Door Monique Kroom op 15 januari 2014

Column: ‘Is Musselkanaal in beeld?’

IMG_2237Met deze vraag zijn de politieke partijen uitgenodigd om op 7 januari in café restaurant ‘De Gelegenheid’ in Musselkanaal het eerste verkiezingsdebat in onze gemeente te houden. Een lovend initiatief van de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. De opkomst is hoog, een volle zaal, circa 150 man aanwezig. Natuurlijk veel politici maar ook heel veel betrokken Musselknoalsters. Alle politieke partijen die komende verkiezingen meedoen, zijn vertegenwoordigd. Samen met het publiek geven zij antwoord op de vraag of Musselkanaal inderdaad in beeld is. Bij de PvdA Stadskanaal is dat het geval. De PvdA maakt zich immers al jaren sterk voor dorpen en kleine kernen, dus ook voor Musselkanaal.

Verschillende onderwerpen die direct invloed hebben op Musselkanaal passeren deze avond de revue. Lang staan we stil bij de verdere ontwikkeling van het centrumplan en het Musselpark. Hoe kan het kleine industriegebied aan de Nijverheidslaan beter worden ontsloten zodat bewoners aan de Nijverheidslaan minder overlast van verkeer ondervinden. De spoorlijn wordt ook aangestipt. Vragen uit de zaal over energiezuinige sociale woningbouw maken de tongen los. Maar ook de camperplaats en jachthaven Spoordok worden genoemd. Onderwerpen die bij de PvdA zeker in beeld zijn.

Zelf miste ik een inhoudelijke discussie over het behoud van het Zwembad aan de Horsten in Musselkanaal. Goed dat er nog meer debatten volgen en onze lijsttrekker, Francis Boen, opnieuw onze standpunten uiteen kan zetten. Dank aan de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal voor dit goede initiatief. Het helpt Musselkanaal beter in beeld te krijgen.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom