Door op 17 april 2013

Column: ‘Melis Bloemsma Fonds’

De huidige crisis heeft gevolgen voor iedereen. Het verschil is alleen dat die gevolgen bij de ene harder aankomen dan bij de ander. In 2008 heeft de PvdA afdeling Stadskanaal de Stichting Melis Bloemsma Fonds opgericht. De kredietcrisis was niet de directe aanleiding. Want ook zonder welke crisis dan ook kunnen mensen in grote financiële problemen komen. Soms door eigen schuld, maar vaak door een opeenstapeling van domme pech.

Het Melis Bloemsma Fonds is er voor mensen die krap bij kas zitten en te maken krijgen met een bijna onvermijdelijke uitgave. De wasmachine is stuk. Of de computer is gecrasht en de kinderen hebben een computer nodig voor school. Als er geen beroep kan worden gedaan in het kader van het minimabeleid of op bijzondere bijstand, dan kan het Melis Bloemsma Fonds uitkomst bieden. Hoewel opgericht door de PvdA is het Melis Bloemsma Fonds er voor alle inwoners van de gemeente Stadskanaal. Politieke kleur en gezindte, om twee voorbeelden te noemen, spelen geen rol.

In 2011 kwamen er 5 aanvragen binnen bij het fonds, in 2012 maar liefst 24. Het fonds draait op donaties van veelal inwoners van de gemeente Stadskanaal. Door de grote toename van het aantal aanvragen dreigt geldgebrek. Mocht u nou één van de mensen zijn bij wie de gevolgen van de crisis minder hard aankomen, overweegt u dan een gift aan het Melis Bloemsma Fonds (rekeningnummer 110479491). Zo geeft de Partij van de Arbeid inhoud aan het begrip solidariteit. Als u het naastenliefde wilt noemen, ook prima.

Catharina Woortman

Deze column is 17 april 2013 gepubliceerd in de Nieuwsbode.