Door Theo Klinkhamer op 19 oktober 2016

Column: ‘Pand school ODS ’t Zonnedal in Alteveer heeft weer toekomst.’

In januari 2015 werd door de gemeenteraad Stadskanaal besloten dat  ODS ‘t Zonnedal in Alteveer per 1 augustus 2016, vanwege te weinig leerlingen, zou worden gesloten.  De fractie van de PvdA heeft met ondersteuning van  demonstrerende ouders  nog geprobeerd  het openbaar onderwijs  in Alteveer te behouden, dit was helaas een brug te ver. Voor de ouders en hun kinderen betekende dit destijds  dat zij noodgedwongen  op zoek moesten gaan naar een nieuwe school. We zijn ruim een jaar verder en wat is er in het afgelopen jaar veel  gebeurd. Zo hebben een aantal inwoners de handen ineen geslagen en nagedacht over hoe een invulling te geven aan hun leegstaand “schooltje”.  Inwoners van Alteveer werden tijdens een drukbezochte avond in de Drijscheer  gevraagd om suggesties, het college kwam op bezoek en uiteindelijk ontstond er een plan dat de toekomst van het voormalig schoolgebouw moest waarborgen. Zo heeft onder meer  Buurtzorg, een eetclub en stichting Ruilwinkel Alteveer haar intrek in het gebouw genomen. Laatstgenoemde heeft een plan van aanpak en een subsidieaanvraag van 5000 euro bij de gemeente ingediend. Namens de fractie van de PvdA heb ik geregeld contact gehad met de wethouder over de stand  van zaken van dit plan. Inmiddels is de stichting eind september van start gegaan. Zo kunnen goede tweedehands spullen in ruil voor punten ingeleverd worden. Met die punten kunnen de leden weer andere spullen uit de winkel meenemen.  Voor onder meer inwoners die het financieel niet al te ruim hebben, kunnen deze spullen een welkome aanvulling zijn.  Begin oktober werd het plan en de daarbij behorende subsidieaanvraag van €5000, door het college aan de stichting  toegekend. Voor de initiatiefnemers en de  vrijwilligers is dit een groot compliment en een grote mate van erkenning voor de dingen die zij doen.  Als fractie van de PvdA vinden wij dit een prachtig voorbeeld van gezamenlijk de krachten bundelen in een dorp, samen met inwoners een plan maken wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een toekomstbestendige invulling van het voormalig schoolgebouw.

 

Theo Klinkhamer, raadslid PvdA Stadskanaal

theoklinkhamer@pvda-stadskanaal.nl

Tel: 06-37295076

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Wie is Theo Klinkhamer? Mijn naam is Theo Klinkhamer, 52 jaar en woon al ruim 25 jaar in het prachtige landelijk gelegen Alteveer. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid/vice-fractievoorzitter in onze gemeente. Na mijn HBO opleiding heb ik gewerkt in een TBS instelling en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel werk ik als ambulant spoedzorgmedewerker bij

Meer over Theo Klinkhamer