8 juli 2015

Column: ‘Pijnpoli weg uit Refajaziekenhuis, rol van de zorgverzekeraar bepalend voor groot deel behandelingen’

Tot onze spijt is de pijnpoli in Stadskanaal met ingang van 1 mei 2015 voorlopig gesloten om organisatorische redenen, waaronder ziekte bij de pijnbehandelaars. We willen voorkomen dat we niet de juiste kwaliteit kunnen leveren. Daarom kunnen patiënten terecht bij onze pijnbestrijders in Emmen en Hoogeveen of een ander ziekenhuis naar keuze.”

Deze mededeling kregen de patiënten van de pijnpoli van Stadskanaal en omgeving zomaar uit het niets te horen. Onze fractie bezocht op 11 juni het Refaja en had een gesprek met Guus Bruins, lid van de raad van bestuur van de Treant Zorggroep. De zorggroep erkent dat de communicatie hierover anders had gemoeten. “Ziekte bij de anesthesisten maakte dat deze keuze gemaakt moest worden om de OK-programma’s veilig te stellen en de pijnbestrijding in de kliniek wel te kunnen blijven bieden. Daarnaast werd een groot deel, de ‘lage rugpijn’, van de behandelingen vanaf begin 2014 niet meer vergoed waardoor deze zorg niet meer geboden kon worden,” aldus Bruins.

Volgens de PvdA-fractie is dit de macht van de zorgverzekeraars, die zich bezig houden met kille berekeningen waar het om cijfers en geld gaat en niet met de mensen die in behandeling waren of nog moeten. Zij zullen hun lange pijnlijke rit naar Emmen of Hoogeveen of in het geval van lage rugpijn zelfs naar Zwolle moeten voortzetten. Patiënten moeten blijkbaar langer reizen om met hun pijn geholpen te worden. Hoe draaglijk mag pijn zijn? Niet dus. Voor de grote zorgverzekeraars lijkt dit een ver-van-mijn-bed-show. De zorgverzekeraar heeft de macht en geld bepaalt. Gesteggel over prijsbepaling tussen de zorgverzekeraars en ziekenhuisbesturen komt niet ten goede van de patiënt. De grote zorgverzekeraars zullen zich beter en anders moeten verdiepen in wat goed is voor de mens en waar geld mee te besparen valt. Het mag niet zo zijn dat een streekziekenhuis als het Refaja, met zijn kwaliteiten en kennis, op basis van geld en macht hier de dupe van wordt. Gelukkig wordt er in Stadskanaal wel geïnvesteerd in nieuwe OK-’s. De heer Bruins verzekerde ons dat het voorbestaan van Refaja niet in het geding is. In het meerjarenbeleid is afgesproken zorg op drie locaties beschikbaar te houden. De PvdA zal zich voor 100% inzetten om het Refaja in de toekomst te behouden. Er is wat ons betreft geen sprake van dat Refaja verdwijnt.

Fractie PvdA Stadskanaal

Reageren? Mail onze fractiesecretaris: grietjeschipper@pvda-stadskanaal.nl