Door Monique Kroom op 23 december 2016

Column: ‘Scheef’ wonen in Stadskanaal

In juni van dit jaar schreef ik een column in de Nieuwsbode gewijd aan passend wonen in Stadskanaal. Ik heb daar veel reacties op gekregen. Soms een blijk van herkenning of waardering, soms met een inhoudelijke vraag. Dat dit onderwerp leeft in onze gemeente was in ieder geval wel duidelijk. Toen in oktober uit het rapport van de ‘Lokale Monitor Wonen’ bleek dat in onze gemeente ruim 19% van de huurders duur scheef woont, hebben wij hierover vragen aan het college gesteld. Voordat ik op de antwoorden in zal gaan, wil ik eerst kort uitleggen wat ‘duur scheef wonen’ betekent. Stel u huurt een woning die niet past bij uw inkomen, uw inkomen is laag en de huur is in verhouding tot dat inkomen te hoog, dan ontvangt u waarschijnlijk huurtoeslag zodat het wonen betaalbaar wordt. En dergelijke situatie noemt men ‘duur scheef wonen’. Maar vanaf vorig jaar mogen de woningcorporaties geen huurwoning meer toewijzen aan een aspirant huurder die hiervoor afhankelijk wordt van huurtoeslag.

In reactie op onze vragen aan het college of zij aandacht heeft voor deze problematiek en welke maatregelen er gezamenlijk met de woningcorporaties zullen worden genomen, ontvingen wij het volgende bericht: “Met Lefier, de grootste verhuurder in onze gemeente, zijn afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de sociale huurwoningvoorraad. De belangrijkste twee maatregelen houden in dat dit jaar de huren niet zullen worden verhoogd en de huren in de huurprijscatagorie ‘betaalbaar’ (huur tussen de €400,- en €620,-) zelfs zullen worden verlaagd. De eerste aanzet voor deze huurverlaging wordt nog dit jaar gerealiseerd of is al gedaan. Het vervolg zal in 2017 plaatsvinden.”

U begrijpt dat wij tevreden zijn met deze eerste aanzet voor betaalbaar wonen in onze gemeente. Maar helemaal gerust zijn wij er nog niet op. Wij zullen de ontwikkelingen daarom op de voet blijven volgen.

 

Mede namens de fractie van de Partij van de Arbeid wens ik u fijne feestdagen.

 

Monique Kroom, raadslid PvdA Stadskanaal

moniquekroom@pvda-stadskanaal.nl

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom