Door op 19 juni 2013

Column: ‘Schuldhulpverlening’

In de gemeente Stadskanaal wordt steeds meer gebruik gemaakt van schuldhulpverlening;  veel mensen hebben moeite om huur, ziektekosten enz. te betalen. Loon of uitkering is net genoeg om alle vaste lasten te betalen, maar men moet ook nog eten en kleding kopen. Door ziekte of werkloosheid komt men nog meer in de problemen, een buffer is er vaak niet. Zelfs een bezoek aan de huisarts laat men achterwege om geen verdere kosten te hoeven maken. Tegenslagen hopen zich op en men gaat soms wanhopig op zoek naar oplossingen. Er wordt geld geleend, vaak tegen hoge rente waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Het is beter om tijdig hulp te zoeken bij maatschappelijk werk, Gemeentelijke Kredietbank(GKB) of Humanitas. Voor vragen over schuldhulpverlening kunt u contact opnemen met de GKB Assen, telefoonnummer 0592-366099 of langskomen op het inloopspreekuur op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur aan de Aziëlaan 22 te Stadskanaal, u hoeft daarvoor dus niet naar Assen. De administratie en verwerking van uw gegevens vindt wel plaats in Assen. Schroom niet, en bezoek het spreekuur, u bent niet de enige. Krijgt u hulp, dan moet u drie jaar met veel zelfdiscipline enorm uw best doen en aan veel verplichtingen voldoen. Maar zoals het spreekwoord zegt: u krijgt loon naar werken. Na drie jaar kan uw financiële situatie weer op orde zijn en is een nieuwe toekomst mogelijk en we hopen, als u geen werk heeft, dat u dan ook weer werk heeft gevonden.

Wilt u een lijst met “tips voor de minima” ontvangen, stuur dan een mail naar ondergetekende.

Catharina Woortman, raadslid

Deze column is 19 juni 2013 gepubliceerd in de Nieuwsbode.