Door Theo Klinkhamer op 23 april 2017

Column: ‘Screening kindermishandeling ligt onder vuur’

Eind maart verschenen er in de media berichten over het niet altijd succesvol screenen van kindermishandeling door eerste hulpposten en huisartsenposten. De vragenlijst waarmee artsen checken of een kind mogelijk het slachtoffer is van mishandeling, zou te snel leiden tot een onterecht vermoeden van mishandeling. Stel u gaat met uw kind naar de huisartsenpost omdat uw kind blauwe plekken heeft op zijn arm. Uw kind antwoordt dat hij is gevallen. De arts gebruikt zijn vragenlijst en beoordeelt of er sprake is van vermoeden van mishandeling. De arts kan niet met zekerheid vaststellen hoe en waardoor het letsel is ontstaan en of er sprake is van kindermishandeling of niet. Het onterechte vermoeden kan leiden tot het inzetten van intensieve hulpverlening, en zelfs tot een uithuisplaatsing van het kind. Mocht achteraf blijken dat er geen sprake was van mishandeling, dan is dit een onterechte verdenking geweest. Voor het gezin betekent dit een enorme emotionele belasting waarbij de gevolgen van een dergelijk onterechte verdenking vaak onderschat worden. De landelijke politiek stelt onder meer een volgende oplossing voor: klusjesmannen inzetten. Dit betekent voor onze gemeente bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs de taak meegeven kindermishandeling of huiselijk geweld te signaleren. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het is nu al gebleken dat er van elke 100 verdenkingen 92 onterecht zijn. Wordt dit getal dan niet nog hoger? Zou de oplossing niet meer liggen in de samenwerking tussen de al bestaande professionals, zodat er naast een medische screening ook een screening komt op mogelijke risicofactoren in het gezin op de diverse leefgebieden? Of speelt de medische geheimhouding hier dan nog een belemmering in? Het blijkt wel dat dit onderwerp niet zo eenvoudig op te lossen is. Het neemt niet weg dat het belangrijk is dat bij verdenkingen van kindermishandeling of huiselijk geweld u dit blijft melden bij professionele instanties. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Vindt u dat onze gemeente u hierover voldoende informeert? Laten we niet vergeten dat er landelijk jaarlijks ruim 100.000 meldingen gedaan worden van kindermishandeling, dit zijn schrikbarende cijfers.

Theo Klinkhamer, raadslid PvdA, Stadskanaal

Theoklinkhamer@pvda-stadskanaal.nl

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer (1965) woont in Alteveer Wie is Theo Klinkhamer? Theo is geboren in Assen en woont ruim twintig jaar in Alteveer. Alteveer is een dorp liggend in een prachtige, landelijke omgeving; de poort naar Westerwolde. Na zijn HBO-opleiding heeft Theo gewerkt in het gevangeniswezen en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Theo werkt momenteel als ambulant

Meer over Theo Klinkhamer