Door Theo Klinkhamer op 23 april 2017

Column: ‘Screening kindermishandeling ligt onder vuur’

Eind maart verschenen er in de media berichten over het niet altijd succesvol screenen van kindermishandeling door eerste hulpposten en huisartsenposten. De vragenlijst waarmee artsen checken of een kind mogelijk het slachtoffer is van mishandeling, zou te snel leiden tot een onterecht vermoeden van mishandeling. Stel u gaat met uw kind naar de huisartsenpost omdat uw kind blauwe plekken heeft op zijn arm. Uw kind antwoordt dat hij is gevallen. De arts gebruikt zijn vragenlijst en beoordeelt of er sprake is van vermoeden van mishandeling. De arts kan niet met zekerheid vaststellen hoe en waardoor het letsel is ontstaan en of er sprake is van kindermishandeling of niet. Het onterechte vermoeden kan leiden tot het inzetten van intensieve hulpverlening, en zelfs tot een uithuisplaatsing van het kind. Mocht achteraf blijken dat er geen sprake was van mishandeling, dan is dit een onterechte verdenking geweest. Voor het gezin betekent dit een enorme emotionele belasting waarbij de gevolgen van een dergelijk onterechte verdenking vaak onderschat worden. De landelijke politiek stelt onder meer een volgende oplossing voor: klusjesmannen inzetten. Dit betekent voor onze gemeente bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs de taak meegeven kindermishandeling of huiselijk geweld te signaleren. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het is nu al gebleken dat er van elke 100 verdenkingen 92 onterecht zijn. Wordt dit getal dan niet nog hoger? Zou de oplossing niet meer liggen in de samenwerking tussen de al bestaande professionals, zodat er naast een medische screening ook een screening komt op mogelijke risicofactoren in het gezin op de diverse leefgebieden? Of speelt de medische geheimhouding hier dan nog een belemmering in? Het blijkt wel dat dit onderwerp niet zo eenvoudig op te lossen is. Het neemt niet weg dat het belangrijk is dat bij verdenkingen van kindermishandeling of huiselijk geweld u dit blijft melden bij professionele instanties. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Vindt u dat onze gemeente u hierover voldoende informeert? Laten we niet vergeten dat er landelijk jaarlijks ruim 100.000 meldingen gedaan worden van kindermishandeling, dit zijn schrikbarende cijfers.

Theo Klinkhamer, raadslid PvdA, Stadskanaal

Theoklinkhamer@pvda-stadskanaal.nl

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Wie is Theo Klinkhamer? Mijn naam is Theo Klinkhamer, 52 jaar en woon al ruim 25 jaar in het prachtige landelijk gelegen Alteveer. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid/vice-fractievoorzitter in onze gemeente. Na mijn HBO opleiding heb ik gewerkt in een TBS instelling en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel werk ik als ambulant spoedzorgmedewerker bij

Meer over Theo Klinkhamer