Door Grietje Schipper op 19 februari 2016

Column: ‘Wat kunnen we met ons afval?’

Wat kunnen we met ons afval? Nou best veel eigenlijk.
Veel inwoners in onze gemeente doen er al heel veel aan om zo goed mogelijk afval te scheiden.
Maar het kan natuurlijk nog beter.
Wat kunnen we op dit moment in onze gemeente?
Veel huishoudelijk afval (papier, glas, etc ) kan nu gratis worden aangeboden. Dit wordt hergebruikt. Ook plastic wordt nu opgehaald en dat scheelt toch behoorlijk in de grijze container en ook dit is gratis. Voor restafval (grijs bak), GFT (groene bak) en storten op de stortplaats moet worden betaald. Op deze manier word er al heel veel gescheiden. Maar toch willen we graag naar een nog hoger percentage.
Nu wordt circa 56 % gescheiden aangeboden. In 2020 moet dit percentage op 75% liggen. Dit kunnen we bereiken door bewustwording onder de inwoners en te beginnen bij de jongeren. Als je als kind bewust wordt gemaakt van het feit dat milieu eigenlijk heel belangrijk is en dat je er erg zuinig op moet zijn, dan leer je kinderen vroeg om ook daadwerkelijk bezig te zijn met het milieu en het als een vanzelfsprekend iets gaat zien.
Gebruik maken van de sociale media, de ultieme manier om jongeren en steeds vaker ook ouderen te benaderen en te informeren wat voor mogelijkheden er al zijn en wat er nog beter zou kunnen.
Natuurlijk moeten we open staan voor nieuwe ideeën en innovatie op dit gebied. We zien vaak borden langs de snelweg staan met de tekst “Afval bestaat niet” en dat klopt we kunnen alles hergebruiken.
Verschillende gemeenten zijn ons reeds voorgegaan en daarom hoeven wij niet het wiel opnieuw uit te vinden. We zouden deze ervaringen moeten gebruiken en Stadskanaal als duurzame en milieu bewuste gemeente op de kaart zetten.
“De vervuiler betaalt” is een kreet die nog steeds heel actueel is en nog vaak gehoord wordt.
Het blijft een duidelijke kreet, maar ook makkelijk en als er steeds voor betaald kan worden zonder dat mensen er een probleem van maken verander je de mentaliteit niet.
Het gaat niet altijd om geld maar veel belangrijker is dat we gaan nadenken over “Wat kunnen we met ons afval?”

Grietje Schipper

Grietje Schipper

Grietje Schipper woont in Stadskanaal Wie is Grietje Schipper? Grietje is van huis uit een Drentse en geboren in de toen nog bestaande gemeente Borger en heeft gewoond in Nieuw Buinen en Gasselternijveen. Inmiddels woont ze hier al jaren dus geen onbekende meer voor Stadskanaal. Ze maakt op dit moment deel uit van de gemeenteraad 

Meer over Grietje Schipper