Door Monique Kroom op 13 juli 2016

Compact winkelcentrum Stadskanaal

De coalitiepartijen CDA, CU, GBS en PvdA hebben volmondig ‘ja’ gezegd tegen de plannen om het ‘Winkelcentrum Stadskanaal’ compact en toekomstbestendig te maken.

Dit zal betekenen dat Stadskanaal de komende jaren een metamorfose zal ondergaan.

De visie winkelcentrum Stadskanaal is een veel omvattend plan waar veel partijen invloed op hebben en nog belangrijker, aan mee moeten doen om het te laten slagen. Er is veel geld mee gemoeid. Geld van de provincie, ondernemers en gemeente. In grote lijnen komt het plan er op neer dat er een compacter en sterker kernwinkelgebied ontstaat. De Oude Markt en omgeving wordt aangepakt en de aanloopstraten en pleinen in het centrum worden aangepast. Winkeliers buiten het kernwinkelgebied krijgen de kans om zich in het compacte centrum te vestigen. Leeg gekomen winkelpanden buiten het centrum kunnen een andere bestemming krijgen. De Handelsvereniging heeft haar vertrouwen uitgesproken over de daadkracht van het college en zijn zij beschikbaar om ten volle haar bijdrage te leveren.

Wij missen in de visie de mening van de direct omwonenden van het centrum. Zij zijn wel gehoord als klant maar niet als inwoner. Wethouder Gelling heeft toegezegd dat per deelproject de direct betrokkenen worden gehoord.

De verkeerssituatie rond het centrum moet opnieuw worden beoordeeld, evenals de bewegwijzering en de parkeerroute. Wij hebben gevraagd daar niet al ta lang mee te wachten, want deze zijn van groot belang voor het welslagen van het totale plan.

Wij hebben tijdens de raadsvergadering de winkeliers opgeroepen om ook wat aan hun ‘achterkanten’ te doen. Vaak zijn deze naargeestig en armoedig, in ieder geval geen pareltjes van ons dorp.

Wat betreft de winkeliers staan de neuzen dezelfde richting op en is het wachten op de beslissing van de provincie. Want zonder deze financiële hulp zal het plan niet worden uitgevoerd.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom