12 maart 2014

De nieuwe vrouwen van de PvdA in Stadskanaal

,,De PvdA beoordelen op wat ze hier doet, niet op Haags beleid’’

Waar veel politieke partijen te maken hebben met een terugloop van het ledenaantal, groeit juist de afdeling Stadskanaal van de Partij van de Arbeid. Opvallend is dat vooral vrouwen zich melden als nieuw lid en vrijwel allemaal willen ze ook de handen uit de mouwen steken. Wie zijn deze vrouwen? En wat is hun motivatie?  ,,Ik vind dat je de PvdA moet beoordelen op wat ze hier voor de gemeente doet en wil gaan doen. Niet op het Haagse beleid.’’

Coretta Meijer (43) woont in Stadskanaal-Noord en werkt als seniormedewerker bij de IND op het asielcentrum in Ter Apel. ,,Bestuurslid Petra Kruize stuurde me een heel aansprekende brief over de PvdA en dat maakte wat los bij mij. Ik kom uit een rood nest, zelfs een communistisch nest en solidariteit met de minderbedeelden is mij met de paplepel ingegoten. Ik heb altijd links gestemd, maar tot ik die brief kreeg had ik nooit serieus nagedacht over een lidmaatschap.’’
,,Als seniormedewerker van de IND beoordeel ik asielaanvragen en ik heb nu ook de leiding over het Syriëproject. Er zijn momenteel veel Syrische vluchtelingen. Ik weet dat veel mensen een negatief beeld hebben van de IND, maar dat is niet terecht. Veel beslissingen worden bij ons met het hart genomen. Zaken zoals die van Mauro komen uitgebreid in de publiciteit.’’
,,Ik heb meteen aangegeven actief lid te willen zijn. Sinds een week zit ik op ad-interim-basis in het afdelingsbestuur en het raadslidmaatschap lijkt me hartstikke leuk, maar daar ga ik niet naar toewerken. Als het op mijn pad komt, zou dat heel mooi zijn. Ik wil dus graag iets voor de partij doen en ik hoop op een leuke en voor zowel de partij als voor mij interessante samenwerking.’’

Nadiya Wever-Platje (27) woont in Stadskanaal en werkt als seniormedewerker burgerzaken bij de gemeente Emmen. Als enige van het vijftal staat zij op de kandidatenlijst van de verkiezingen van 19 maart. ,,Ik ben opgegroeid in een PvdA-gezin en dan krijg je automatisch de normen en waarden van die partij mee. Onze PvdA-afdeling is heel actief, veel op straat en daar wil je graag deel van uitmaken. Daarom ben ik lid geworden. Solidariteit is voor mij heel belangrijk, je moet er zijn voor de mensen die hulp nodig hebben. In welke tijd je ook zit, een diepe crisis of enorme welvaart, het begint altijd met solidariteit.’’
,,Bij de gemeente Emmen ben ik momenteel projectleider verkiezingen. In september begonnen we al met de eerste voorbereidingen en in deze tijd heb je er een dagtaak aan.’’
,,Ik heb me kandidaat gesteld omdat je als gemeenteraad maatschappelijk gezien veel kunt betekenen voor de mensen. Daarnaast vergroot het je betrokkenheid bij de samenleving. Ik denk dat de PvdA het goed gaat doen op 19 maart. De peilingen zijn weliswaar slecht, maar ik vind dat je de PvdA in Stadskanaal moet beoordelen op wat ze hier voor de gemeente doet en wil gaan doen. Niet op het Haagse beleid.’’

Heidi Scheltens (38) woont in Stadskanaal en is als logopedist werkzaam aan de Meidoornschool. ,,Het gevoel dat ik bij de PvdA heb, is samen dingen doen en samen tot oplossingen komen. Dat en het sociale karakter van de partij passen bij mij. Daarom ben ik lid geworden. Het is juist de PvdA die zich echt druk maakt om mensen die het zelf net niet kunnen redden. Een partij die de sociaal zwakkeren helpt als ze hulp nodig hebben.’’
,,Echt een actief lid ben ik niet. Ja, ik help af en toe mee met de campagne en bezoek wel bijeenkomsten van het Vrouwennetwerk. Ambities om echt de politiek in te gaan, heb ik ook niet. Tenminste, niet nu. Het raadslidmaatschap bijvoorbeeld kan ik niet combineren met mijn werk en gezin. In elk geval niet als je alle drie goed wilt doen. In Nederland hebben we eigenlijk nog altijd de klassieke rolverdeling, met name omdat ons land ook zo is ingericht. In de Scandinavische landen, bijvoorbeeld, hebben de vrouwen meer ontplooiingsmogelijkheden. Bovendien: we kunnen ook niet allemaal wethouder, raadslid of bestuurslid worden, toch? De partij heeft ook voetvolk, een basis nodig.’’

Patricia Timmerman (29) woont in Musselkanaal en is ook logopedist. ,,Ik ben lid geworden om zo actief betrokken te kunnen zijn bij de partij. Al veel eerder had ik de keuze voor de PvdA gemaakt, want de standpunten van de partij komen overeen met hoe ik over zaken denk. Ik vind bijvoorbeeld dat onze afdeling lokaal veel doet en maatschappelijke betrokkenheid toont.’’
,,Op dit moment ben ik een werkzoekende logopedist. Maar het komt wel goed, want ik ben breed georiënteerd, breed geïnteresseerd en breed inzetbaar. Ik ben inmiddels wel actief voor de Partij van de Arbeid, want sinds een week ben bestuurslid ad interim. En samen met nog twee dames zit ik in een activiteitencommissie die als doel heeft leden actiever te betrekken bij de afdeling. Tweede-Kamerlid Henk Nijboer heeft al toegezegd een keer naar Stadskanaal te willen komen om op een avond in gesprek te gaan met de leden. Dit soort avonden is meer informatief dan dat er een stevig debat wordt gevoerd. Verder vind ik het raadswerk ook interessant, maar daar heb ik nu nog te weinig kaas van gegeten. Op de langere termijn misschien.’’

Nicolette Jansingh (42) woont in Stadskanaal en is jurist. ,,Ik stemde altijd al PvdA, dat is echt mijn partij. Ik ben lid geworden omdat ik graag wil meepraten en meedenken.’’
,,Tot 1 maart was ik plaatsvervangend griffier in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en nu ben ik in dienst bij de Bestuursacademie Nederland. Ik kan gedetacheerd worden bij overheidsinstellingen zoals gemeenten en provincies voor beleidswerk of juridisch werk. Ik ben jurist, heb bestuursrecht gestudeerd, dus de komende gemeentelijke herindelingen vind ik heel interessant.’’
,,Op dit moment ben ik nog niet echt actief binnen de afdeling van de PvdA, maar dat ben ik beslist wel van plan. Momenteel verdiep ik me in allerlei zaken die er in Stadskanaal spelen. Vanwege mijn werk wist ik alles van Hoogezand-Sappemeer maar van Stadskanaal nauwelijks iets. Ik zit nu nog in de beginfase en ik ben nog niet zo ver dat ik zeg: over vier jaar stel ik me verkiesbaar. Maar ik ben me wel aan het inwerken.’’