De PvdA blijft in de Veenkoloniën vechten tegen windmolens.