Door op 27 september 2012

Een nieuwe Adviesraad

De gemeenteraad is op 24 september 2012 akkoord gegaan met een nieuwe Adviesraad, ‘de Participatieraad’ genoemd. De Participatieraad is een samenvoeging van het Cliëntenplatform, de Stichting Seniorenraad, en de WMO-adviesraad. De SP en D66 stemden tegen. De Partij van de Arbeid is voorstander van het samenvoegen van de verschillende adviesraden.

Wij zijn van mening dat hier een kwaliteitsslag geleverd kan worden. We willen niet zeggen dat huidige raden geen kwaliteit geleverd hebben. In tegendeel we willen alle huidige leden bedanken voor hun het vele werk, dat zij hebben verricht.

De samenvoeging moet er toe leiden dat mogelijke overlap verdwijnt en dat de kennis en ervaring wordt gedeeld. Hierdoor wordt de kracht van de adviesraad vergroot.

Met de komst van de Participatieraad zijn er minder leden nodig zijn. De raad moet niet te groot zijn, 15 leden lijkt naar onze mening voldoende. Voor de nieuwe adviesraad zullen de leden moeten solliciteren. Wij benadrukken dat er zorgvuldig geselecteerd moet worden zodat er een goede mix van kwaliteiten ontstaat.

Wij vragen ook aandacht voor herstel van vertrouwen en goede communicatie met de leden van de verschillende raden. Uit de stukken en uit wat we horen, leiden we af dat er nog veel onvrede is. De wethouder Van de Kolk zegde in de raadsvergadering toe de onvrede bij bestaande leden proberen weg te nemen en zo te zorgen voor een waardig afscheid van de vertrekkende leden. Wij wensen de nieuwe leden veel succes in de toekomst.

Catharina Woortman