1 december 2014

Erik van der Vlag nieuwe voorzitter PvdA Stadskanaal

Erik van der Vlag (47) is gekozen tot nieuwe voorzitter van onze PvdA-afdeling. Hij is de opvolger van Hans Bellers, die in september wegens privéomstandigheden opstapte.

Erik (,,Ik ben geboren als sociaaldemocraat’’) is al van jongs af aan actief binnen de afdeling. ,,Op mijn 14de heb ik samen met Bert Hulshof, Gerwin van Wattum en Janna Hulshof de afdeling Jonge Socialisten afdeling Stadskanaal opgericht. In die tijd werd het een afdeling met bijna veertig actieve leden die ook waren vertegenwoordigd in landelijke werkgroepen van de JS. Ik zat toen als JS-voorzitter ook in het afdelingsbestuur van de PvdA in Stadskanaal. Ook nu heeft de afdeling weer een Werkgroep Jongeren en ik wil er alles aan doen om hier in de gemeente weer actieve jongeren te vinden die zich willen aansluiten bij de JS en later dus bij de PvdA.’’
Verder was Erik in de periode 2002-2014 raadslid en is hij al jaren congresafgevaardigde. ,,Vroeger ben ik dat ook geweest. Op mijn eerste landelijk congres volgde Wim Kok Joop den Uyl op als politiek leider.’’
Tot één van zijn belangrijkste taken als voorzitter noemt Erik ,,het herkennen en erkennen van signalen uit de samenleving op het gebied van leefbaarheid en welzijn. Daarover moeten we in gesprek met de inwoners en samen met de fractie zoeken naar mogelijke oplossingen.’’
Verder is voor Erik ,,het ontwikkelen van een duidelijke visie waar de afdeling voor staat in de sociaaldemocratie’’ een prioriteit. ,,Daarnaast nog het activeren van onze leden om met passie en enthousiasme mee te doen aan de activiteiten binnen onze afdeling en het volgen van onze fractie. Vooral als het gaat om de uitvoering van ons verkiezingsprogramma.’’