Fractie PvdA bezoekt de nieuwe baas van Wedeka

15 november 2017

Op 7 november heeft de fractie van de PvdA Stadskanaal kennis gemaakt met Grietje Kalfsbeek, de nieuwe baas van Wedeka. Vooraf was er geen agenda vastgesteld. Desalniettemin vloog het werkbezoek deze middag voorbij. Na een kort voorstelrondje vertelt Kalfsbeek over haar ervaringen van de eerste vier/vijf maanden bij dit werkvoorzieningsschap. Met trots vertelt zij over de ruim 30 verschillende werkdisciplines die bij Wedeka worden gedaan. De gemiddelde leeftijd is hoog en dat zal in de loop der jaren niet verbeteren omdat er niet of nauwelijks nieuwe instroom is. Opvallend is dat er voor vrouwen weinig keuze is, alleen inpakwerkzaamheden is voor hen voor handen. Graag zou Kalfsbeek hier verandering in willen aanbrengen en heeft daar wel ideeën over. Er zijn nog andere zaken waar zij zich zorgen over maakt en die volgens haar zeker beter kunnen. Eind november presenteert zij haar plannen aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Wedeka. Wij zijn heel benieuwd hoe deze plannen en misschien een nieuwe koers, worden ontvangen. En dan is het misschien een goed moment om in navolging van de gemeente Borger Odoorn en Veendam ook een bezoek te brengen aan onze gemeenteraad. Egbert zal de griffier hierover benaderen.

We spreken ook over het TDC (Training en Diagnose Centra). Binnen bepaalde termijn wordt daar verwacht dat een werkzoekende weer aan een baan geholpen is. Kalfsbeek denkt dat in bepaalde gevallen langere tijd genomen moet worden, zeker als het gaat om om-of bijscholing. Wedeka zou daar zeker iets in kunnen betekenen en wil hiervoor maatwerk leveren.

Kalfsbeek is hier nog niet zo lang aan de slag, maar ziet wel uitdagingen om Wedeka weer goed op de kaart te zetten. Wedeka en haar personeel moeten niet alleen als een kostenpost ervaren worden. Zij ziet mogelijkheden voor een ander verdienmodel en hoopt hierover snel in gesprek te komen met de verantwoordelijk mensen van de gemeente Stadskanaal.

Grietje Schipper en Monique halen het project ‘PvdA Stadskanaal volgt mensen in de zorg’ aan. Als een rode draad loopt Wedeka door dit ruim drie jaar durende traject heen. Kalfsbeek had graag voor de presentatie op 1 november worden uitgenodigd. Als dit werkbezoek iets eerder was gepland dan hadden Grietje en Monique zeker ook aan haar gedacht.

Wij hopen dat er in een soortgelijke setting als op 1 november vaker overleg zal plaatsvinden. Zorginstellingen, zoals de Zijlen en NOVO, de betrokken ambtenaren en Wedeka kunnen veel van elkaars ervaringen leren en zo zorgen dat samen een nog beter resultaat geleverd kan worden, waar de betrokken inwoners alleen maar baat bij hebben.

De fractie is blij met een dame aan het roer, die zorgen en uitdagingen net iets anders benadert. Wij wensen Kalfsbeek veel succes en denken elkaar snel weer te zien.

Monique Kroom