Door Monique Kroom op 30 januari 2013

Gebiedsvisie windenergie Drenthe

De provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen in december 2012 het ontwerp ‘Gebiedsvisie Windenergie Drenthe’ vastgesteld. Voor de gemeente Stadskanaal betekent dit dat in dit ontwerp, net voorbij de grens bij Stadskanaal-Noord en Musselkanaal-Noord aan de andere kant van de Semslinie, twee windparken zijn gepland.

Het ontwerp ligt nu ter inzage en tot 12 februari kunnen zienswijzen worden ingediend. B&W Stadskanaal legde in de raadsvergadering van 28 januari haar zienswijze voor aan de gemeenteraad. Over de concept-zienswijze is gedebatteerd.

De fracties van GBS en de PvdA dienden een amendement in om twee zinnen uit het concept te schrappen. In deze twee zinnen geeft B&W aan met de inhoud van het ontwerp in te kunnen stemmen. Voor de fractie van GBS en de PvdA is dat een stap te ver. Beide fracties dienden een amendement in om de twee cruciale zinnen uit de tekst te laten schrappen. In de zienswijze hoort te staan wat je graag onderzocht zou willen hebben in de Milieueffectrapportage (MER), daarom hoort er in de zienswijze geen expliciete of impliciete goedkeuring voor het plan te staan. Daarnaast zijn resultaten uit de MER en resultaten van andere onderzoeken naar effecten op de gezondheid nog niet afgerond. VVD en SP ondersteunden het amendement, waardoor met een meerderheid het amendement is aangenomen. Ook een zin over de afstand tot LOFAR moest duidelijker. Het college gaat de tekst aanpassen. Overigens waren wij wel tevreden over de rest van de zienswijze.

Wij maken ons zorgen over de gezondheid van onze burgers die aangetast kan worden door de windmolens, maar we maken ons ook grote zorgen over de economische gevolgen van deze plannen. Natuurlijk zijn we blij dat het megaplan van 600 MW in de Drentse Monden lijkt te worden verdrongen door het provinciale plan van 280 MW voor het hele Drentse zoekgebied, maar dat neemt niet weg dat minder dan meteen ook ‘goed’ is. Niemand overziet op dit moment de gevolgen van deze plannen, ook niet van die van de provincie.

Graag willen wij op een ander tijdstip de discussie voeren over duurzame energie in onze regio. En dan moeten we niet gemeente- of provinciebreed kijken maar naar het gehele gebied. En alle mogelijkheden onderzoeken en ons niet beperken tot windenergie. Daarnaast willen wij graag ook onze eigen burgers hierbij betrekken. Zoals beloofd is het laatste woord hierover nog niet gesproken en zullen wij u op de hoogte houden van het vervolg.

Egbert Hofstra en Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom