Door Monique Kroom op 19 mei 2016

Gemeenteraad Stadskanaal bezoekt Mercurius Business Park

Op 17 mei 2016 is de raad te gast op het Mercurius Business Park, het voormalig Philipsterrein in Stadskanaal. De eigenaren (Ben Timmermans van de firma Hoornstra, Marcel Krans van de firma JC Krans en Klaas-Jan Top) heten ons van harte welkom. Nu, veertien maanden nadat de heren met financiële hulp van de gemeente en de provincie eigenaar zijn geworden van dit terrein, is het tijd om de stand van zaken te bekijken. Het terrein, 15 hectare groot, is reeds voor een groot deel aangepakt. Het proces loopt voorspoedig en men verwacht dat eind 2017 begin 2018 het gehele terrein te hebben gesaneerd.

 

De sanering bestaat uit vijf aspecten:

  • chemisch afval
  • asbest
  • grondwatervervuiling
  • bodemverontreiniging
  • sloop en nieuwe infra

 

Er is begonnen met de sloop van de gebouwen. Echter alvorens de gebouwen worden gesloopt, wordt al het chemisch afval uit de gebouwen afgevoerd. Het puin wordt op het terrein opgeslagen en te zijner tijd hergebruikt. Van het totale chemisch afval is op dit moment zo’n 95% afgevoerd.

 

Doordat het terrein tot maart 2015 lange tijd niet op de juiste wijze is beheerd, wist men bij de start van deze grote klus niet welke problemen men zou tegenkomen. Op alle fronten kon men voor verrassingen komen te staan. Niet alleen tegenvallers, maar ook meevallers hebben zich voorgedaan. Zo is het gehele technische archief van het Philips terrein behouden gebleven. Dat heeft veel nuttige informatie opgeleverd.

De bedoeling is dat alles in eigen beheer wordt aangepakt. Dat gaat echter niet op bij de sanering van het grondwater. Daar is een gespecialiseerd bedrijf voor in de arm genomen. Binnen 10 jaar zal ook deze klus geklaard zijn. Bijzonder is dat tijdens het reinigingsproces van het grondwater op dezelfde locatie wel kan worden gebouwd.

 

Aan de hand van een technische tekening aan de wand wordt de raad duidelijk gemaakt welke functies het terrein na sanering zal kunnen krijgen. Locaties direct gelegen aan de Electronicaweg zullen worden verkocht. Een deel blijft gereserveerd voor het station. Wij hopen nog steeds vurig dat de spoorlijn Veendam zal worden doorgetrokken naar Stadskanaal en dan is deze locatie een goede optie voor het station. En last but not least, een groot deel van het terrein kan worden gebruikt als zonneweide. De subsidie aanvraag is de deur uit. Korte lijnen binnen de eigen organisatie, maar ook met de gemeente en de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) zorgt er voor dat er snel stappen kunnen worden genomen en kwaliteit kan worden geleverd.

 

We eindigen het werkbezoek met een rondje over het terrein. En ervaren wat er nog staat te gebeuren. Onderweg staan we nog even wat langer stil bij het gemetselde mozaïek van circa tien meter hoog. Graag zouden wij dit kunstobject behouden als herinnering aan Philips in Stadskanaal.

Ik hoop dat wij nog binnen deze raadstermijn mogen meemaken dat het Mercurius Business Park geheel gesaneerd en compleet met zonneweiden is opgeleverd.

 

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom