Door Monique Kroom op 21 oktober 2014

Goede ruil Bedrijvenpark Stadskanaal

Op 20 oktober 2014 heeft de raad ingestemd met ruiling van gronden en wegen op het Bedrijvenpark Stadskanaal. De wegen in dit deel van het bedrijvenpark worden door de nieuwe eigenaar ‘woonrijp’ gemaakt en aan de gemeente overgedragen zodra deze gereed zijn. De grond van bijna 11 ha met een totale waarde van 900.000 euro op de balans van de gemeente wordt in één keer ten laste van de algemene reserve geboekt.

Het kostte ons in de eerste instantie enige moeite het voorstel goed te doorgronden, maar toen we alles op een rijtje hadden gezet was duidelijk dat het voorstel voor alle partijen het beste resultaat kent.

In 2000 werd een begin gemaakt met de verdere ontwikkeling van het Bedrijvenpark Stadskanaal. Men kon toen niet vermoeden dat de wereld er na 14 jaar zo anders uit zou zien. Verschillende bedrijven zijn tussentijds failliet gegaan en verkoop van gronden stagneren. Het mag duidelijk zijn dat de crisis haar sporen heeft achtergelaten.

Met dit voorstel raken we uit een impasse, het betreffende stuk bedrijvenpark wordt in gebruik genomen, de wegen worden binnen 3 jaar naar behoren ingericht en klaar gemaakt voor algemeen gebruik. Dat is goed voor de leefbaarheid, het bedrijvenpark en voor Stadskanaal. Bovendien is duidelijk geworden dat er voldoende middelen zijn om de rentekosten aan de gemeente te betalen. Extra risico nemen wij niet met dit besluit.

Wij vinden het verstandig dat de boekwaarde in één keer ten laste van de algemene reserve te brengen en in dit geval niet af te schrijven in 30 jaar. Zaken goed afhechten is verstandig. Daar hoort in onze visie ook het afwikkelen en ontmantelen van de BV bij. Wij hebben het college gevraagd deze opmerking mee te nemen bij de afwikkeling van dit project.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom