Door Monique Kroom op 7 juni 2017

Kademuur in Musselkanaal wordt vervangen

Voorgeschiedenis

Al lange tijd is de kademuur nabij de IJzeren Klap in Musselkanaal een doorn in het oog. In de winter van 2014 vraagt de PvdA aandacht voor de bouwvalligheid van deze kademuur. Uiteindelijk wordt in maart 2015 de kademuur gedeeltelijk aangepakt. Het resultaat was dusdanig slecht dat CDA (Sanders) en PvdA (Kroom) schriftelijke vragen stellen aan het college. Tijdens de raadsvergadering van 8 juni van dat jaar reageert de PvdA op de antwoorden van het college. Wij verschillen van mening over de geleverde kwaliteit. Daar valt nog over te twisten, maar het belangrijkste meningsverschil is dat het hier naar onze mening gaat om achterstallig onderhoud en niet, zoals het college beweert, om regulier onderhoud. Wij hadden liever gezien dat de hele kademuur was vervangen. Op 18 april 2016 dient de PvdA, D66 en SP een motie in en vraagt daarin het college om voor 1 juli 2016 een opname te maken over de staat van onderhoud van de kademuur. En vraagt hen een keuze te maken de muur representatief te herstellen of te kiezen voor een duurzame oplossing en de gehele muur te vervangen. De motie wordt niet in stemming gebracht omdat wethouder Brongers voortijds toezegt de kademuur aan een grondige inspectie te onderwerpen. Aan de hand daarvan zal een voorstel aan de raad worden gedaan. Begin 2017 vraagt wethouder Brongers opnieuw uitstel aan de raad, omdat zij liever met een gedegen oplossing komt en dat heeft tijd nodig. Met enig gemor wordt met dit uitstel akkoord gegaan.

Resultaat

Tijdens de raadsvergadering van 22 mei wordt het plan van aanpak voor het totaal vervangen van de kademuur, analoog aan de andere zijde van de IJzeren Klap, in stemming gebracht. Ook de steiger wordt niet vergeten. De eigenaar van ‘De Gelegenheid’ zal ook zijn steentje bijdragen en zorgt te zijner tijd voor verlichting en drinkwater aansluiting. De raad stemt, met uitzondering van de SP, in met het voorstel.

Het heeft bijzonder veel tijd en energie gekost, maar wij zijn wel heel tevreden dat er voor een duurzame en vervangende uitlossing is gekozen. Nu alleen nog in spanning afwachten wanneer de kademuur gereed is.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom