Door Egbert Hofstra op 30 januari 2014

Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte

Het derde onderwerp dat 27 januari ter sprake kwam was de hernieuwde kadernota kwaliteit openbare ruimte.

De raad heeft besloten dat er bezuinigd wordt op de budgetten voor groen en grijs.In deze nota worden de effecten van die bezuinigingen duidelijk.Dit betekent dat we de “negatieve effecten zullen gaan merken in de esthetische kwaliteiten van de openbare leefomgeving”, anders gezegd: Het gaat er helaas minder mooi uitzien dan het geval was. Voor 40% van de oppervlakte geldt straks namelijk één kwaliteitsniveau lager.

We stellen op prijs dat in de bijlage bij het voorstel duidelijk wordt weergegeven hoe bepaalde kwaliteitsniveaus er in de praktijk uitzien. In het stuk wordt genoemd dat we minder preventief en meer curatief onderhoud aan wegen plegen. Wij vatten dit in simpele bewoordingen op als we vervangen de slijtlaag minder vaak en vullen ontstane gaten op.

Wat voor ons bovenal van belang is, is de veiligheid. In de samenvatting wordt bijvoorbeeld gesproken van een lappendeken en oneffenheden. Dat ziet er natuurlijk minder fraai uit, maar het belangrijkste is dat beschadigingen aan het wegdek zo snel mogelijk gerepareerd worden. Op het grensvlak groen-grijs is dan bijvoorbeeld van belang dat struiken niet het zicht gaan ontnemen op kruispunten en dergelijke. Hier zijn natuurlijk wel regels voor, maar we hebben het nog uitdrukkelijk vermeld.

Ten slotte hebben we aangegeven dat ons signalen bereiken dat de lampen in een deel van de lantaarnpalen stuk zijn en dat het ook lang duurt voordat deze vervangen worden. Met het oog op de sociale en fysieke veiligheid hechten wij eraan dat de armaturen snel van nieuwe lampen worden voorzien. De wethouder antwoordde dat dit inderdaad een probleem is en dat hij in gesprek is met de bedrijven die verantwoordelijk zien voor de vervanging van de lampen. Wij houden dus de vinger aan de pols. Het voorstel werd door de raad unaniem aangenomen.

U kunt de stukken bij dit raadsvoorstel vinden onder punt 14 op de site van de gemeente Stadskanaal

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra