Door Monique Kroom op 28 januari 2013

‘Kennismaking met de lokale politiek’ (2)

De tweede cursusavond zit er al weer op. Op 24 januari kwamen Mark Kanter, fractievoorzitter van de PvdA Stadskanaal, en Gert-Jan van der Zanden, gemeentesecretaris en directeur van de gemeente Stadskanaal, aan het woord. Kanter vertelt over zijn ervaring als raadslid.

Hij is inmiddels aan zijn vierde termijn bezig, waarvan twee als fractievoorzitter. Kanter legt uit hoe de besluitvorming binnen de fractie tot stand komt. Het verkiezingsprogramma is leidend. Hij benadrukt de belangrijkste rol van een raadslid, namelijk die van volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Helaas is er onvoldoende tijd om zaken zoals het indienen van moties en amendementen in te gaan. Gelukkig hebben we nog een mogelijkheid om de laatste cursusavond hier nog verder op in te gaan.

Na de pauze is Gert-Jan van der Zanden aan de beurt. Aan de hand van het organogram van de gemeente Stadskanaal legt hij uit hoe de organisatie in elkaar steekt. Deze bestaat uit vijf afdelingen, circa 240 werknemers en levert ongeveer 350 producten. Van der Zanden geeft leiding aan dit ambtenarenkorps. Enkele cursusleden zijn ambtenaar bij de gemeente Stadskanaal en kunnen beamen wat Van der Zanden vertelt, wanneer het gaat over de efficiënte wijze waarop het bij de gemeente is georganiseerd. Het moet ook wel efficiënt en strak georganiseerd zijn, want ook de gemeente zelf heeft niet aan de bezuinigingsmaatregelen kunnen ontkomen.

Naast de taak als directeur van het gemeentelijk apparaat is Van der Zanden ook gemeentesecretaris. Of wel secretaris van B&W. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 kent de Gemeentewet twee nevengeschikte functionarissen: de secretaris en de griffier. De secretaris is hierbij de ondersteuner van het college en de griffer van de gemeenteraad. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de aanstelling, schorsing en het ontslag van de secretaris.

Op 14 februari staat ‘B&W’ centraal. Natuurlijk hebben wij onze eigen burgemeester, mevrouw Baukje Galama, gevraagd het deel ‘burgemeester’ voor haar rekening te nemen en Roel van der Molen, oud wethouder Stadskanaal en Delfzijl, is bereid gevonden te vertellen over zijn ervaring als wethouder van deze twee gemeenten.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten, bel of mail mij gerust.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom