19 februari 2013

‘Kennismaking met de lokale politiek’ (3)

Donderdag 14 februari was de derde, en tevens voorlopig laatste, bijeenkomst van de cursus ‘Kennismaking met de lokale politiek’ in het gemeentehuis van Stadskanaal. Ondanks de slechte weervoorspellingen en Valentijnsavond was toch het grootste deel van de groep aanwezig om Baukje Galama (burgemeester) en Roel van der Molen (oud-wethouder) te horen spreken over hun werkzaamheden en ervaringen binnen de gemeentelijke politiek.

Na een korte discussie over de grenzen van de transparantie bij het communiceren over besluitvorming van het college was het de beurt aan Baukje Galama om iets over haar rol als burgemeester te vertellen. Voordat zij in 2009 in Stadskanaal aan de slag ging, was zij vier jaar burgemeester van Vlieland. Daar heeft zij naast het besturen ook te maken gehad met rampenbestrijding toen er een F16 bij het eiland was neergestort. In Stadskanaal heeft zij gelukkig nog geen rampen van een dergelijke omvang meegemaakt (en we hopen dat we dat zo houden!) en ligt haar voorliefde voor de politiek ook meer bij het besturen van de gemeente, waarin zij graag een stem heeft en geen burgemeester wil zijn die alleen maar lintjes hoeft door te knippen.

Baukje vertelde over de werving en selectie van burgemeesters in Nederland en legde uit wat de voor- en nadelen van het gekozen burgemeesterschap zijn. Roel van der Molen kon uit zijn ervaring als wethouder in Delfzijl beamen dat de werkwijze met een gekozen burgemeester niet altijd positief uitpakt. Roel was als soort van troubleshooter gevraagd door de Commissaris van de Koningin om in Delfzijl van buitenaf wethouder te worden, nadat daar veel problemen waren ontstaan. Dat heeft hij vier jaar gedaan en aan slechts een half uurtje over zijn ervaringen praten had hij dan ook niet genoeg. Samen met Baukje vertelde hij dat het belangrijk is dat er uniformiteit is in het communiceren vanuit het college richting achterban en naar buiten toe.

De ingewikkelde constructie waarin het college een besluit neemt, deze via een persbericht naar buiten brengt en dat daarna pas de gemeenteraad erover beslist, leidde tot wat verwarring, maar werd verduidelijkt met de uitleg dat de gemeenteraad slechts eens in de maand bijeen komt en het college wat vaker.

Aanvankelijk zouden we het ook nog over sociale media hebben, maar dat is er niet meer van gekomen. Wellicht komt dit op de agenda voor de afsluitende bijeenkomst op woensdag 12 juni in de raadszaal van het Gemeentehuis. Via #lokpol op Twitter wordt in elk geval al flink getwitterd.

In maart wordt de cursus vervolgd in Veendam, dan gaan we naar het Waterschap Hunze en Aa’s en worden we ontvangen door de dijkgraaf, de heer Van Hall en de heer Poelman, bestuurder bij het Waterschap namens de PvdA.

Patricia Timmerman