Door Monique Kroom op 12 juni 2015

Marktstraat moet kunnen doorstromen

De PvdA vraagt het college de verkeersproblematiek van de Marktstraat in Musselkanaal op te lossen. Verkeer kan door geparkeerde auto’s niet goed doorstromen.

Ruim 10 jaar is de Marktstraat in Musselkanaal een pijnpunt voor inwoners en beroepschauffeurs. Omdat er aan de Marktstraat geparkeerd mag worden kan het verkeer niet goed doorstromen. In 2010 leek het er op dat het probleem was opgelost, omdat op dat moment, in overleg met de Handelsvereniging en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, een stopverbod was ingevoerd. Een, naar zijn eigen zeggen, gedupeerde winkelier stapte echter naar de rechter en met succes. Het verkeersgebied wordt aangemerkt als een 30 kilometerzone en daar kan geen stop- of verkeersverbod worden ingevoerd. Deze gang van zaken heeft niet geleid tot een oplossing. En is al ruim 10 jaar de Marktstraat een hindernis voor het auto verkeer.

De PvdA vraagt, tijdens de algemene beschouwingen op 8 juni, het college samen met de Handelsvereniging en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal met spoed tot een oplossing te komen. Halsstarrigheid van een van de partijen mag niet leiden tot jarenlang irritatie.

Update: Naar aanleiding van de Algemene Beschouwingen heeft het college toegezegd deze problemen op te pakken.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom