Door Monique Kroom op 13 februari 2013

Meer onderzoek naar gevolgen plaatsing windmolens

De PvdA in Stadskanaal is ontstemd over uitlatingen van CDA-raadslid Aike Maarsingh. Die verweet in een persbericht de PvdA, GBS, VVD en SP geen keuze te durven maken is de discussie rond de bouw van windmolenparken vlak over de grens met Drenthe. “Onzin”, zegt PvdA-raadslid Egbert Hofstra. “Wij willen eerst meer onderzoeksresultaten zien voordat wij een standpunt innemen. Dat is ook een keuze!”

Op aandringen van PvdA en GBS en met steun van VVD en SP werd in de raadsvergadering van januari de zienswijze, die het college had voorgelegd, op enkele punten aangepast. Hofstra: “Twee zinnen waarin het college aangeeft in te kunnen stremmen met de bouw van de windmolens zijn nu geschrapt. Wij vinden het te vroeg om al een standpunt in te nemen. In een zienswijze hoort te staan wat je graag onderzocht zou willen hebben in de MER, de milieueffectrapportage. Een expliciete of impliciete goedkeuring voor het plan hoort niet thuis in een zienswijze.”

De PvdA wil, voordat er een besluit wordt genomen, onder meer een onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden van windmolens en naar de economische consequenties. “Wij maken ons zorgen over de gezondheid van onze burgers. Die kan aangetast worden door windmolens. En we maken ons ook zorgen over de consequenties voor de lokale economie. Het kan best zijn dat de toeristen massaal wegblijven als die molens er staan. Dat moet je meewegen in je beslissing. Kortom: we kunnen op dit moment niet overzien welke gevolgen de bouw van windmolenparken hebben voor de omwonenden, de plaatselijke bedrijvigheid en bijvoorbeeld ook de waarde van vastgoed. Niemand overziet op dit moment de consequenties. Daarom is instemmen met de plannen wel heel voorbarig”, aldus Hofstra.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom