Door op 21 november 2014

Miljoenen voor opslag kernafval

Als het college van B en W en de gemeenteraad van Stadskanaal hun verzet tegen opslag van atoomafval in de zoutkoepel onder Onstwedde vol willen houden, moeten ze sterk in hun schoenen staan. Minister Kamp van Economische Zaken heeft er namelijk miljoenen euro’s voor over om ondergrondse opslag van kernafval voor gemeenten aantrekkelijk te maken. Dit staat in ‘Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland?’, dat recent is verschenen.

Andere West-Europese landen kennen al het principe dat gemeenten een tegemoetkoming krijgen voor de opslag van kernafval. Zo krijgt de regio Bure (Frankrijk) jaarlijks 30 miljoen euro voor de opslag van atoomafval in kleilagen en in Engeland krijgen gemeenten die meewerken aan proefboringen omgerekend 50 miljoen euro uitgekeerd. ,,Men heeft daar een model om andere overheden in een zodanige positie te brengen dat medewerking voor hen interessant wordt’’, aldus Kamp. Hij wil dit ‘tegemoetkomingsmodel’ ook in Nederland gebruiken.

Van de kleilagen in Nederland zijn volgens een TNO-rapport van juli 2014 die in het in zuidwesten van Friesland het meest geschikt voor opslag van atoomafval. Verder komen de zoutkoepels onder Onstwedde, Pieterburen en Ternaard (tussen Dokkum en de Waddenzee) in aanmerking.

Jan Chris de Boer