Door Monique Kroom op 2 juli 2014

Ontsluitingsweg Vledderveen wordt aangepast

Op 15 oktober 2013 bezochten twee leden van Plaatselijk Belang Vledderveen onze fractie. Zij maakten zich zorgen over de onveilige situatie voor fietsers op de Ontsluitingsweg. Plaatselijk Belang Vledderveen deed een beroep op ons omdat zij zich al vanaf 2010 sterk maken voor een fietspad langs deze 3 kilometer lange rechte weg, maar in dat opzicht nog niets bereikt hebben. Niet alleen de dorpsbewoners willen graag een fietspad, ook de leden van de motorcrossbaan en de Vliegclub Stadskanaal zouden graag een velligere oplossing zien voor hun leden en bezoekers.

Onze fractie vroeg tijdens de raadsvergadering van 16 december 2013 de mogelijkheden te onderzoeken tot het realiseren van een fietspad. Wij krijgen nul op het rekest. Maar tijdens de raadsvergadering van 23 juni zegde het college alsnog toe de Ontsluitingsweg dusdanig aan te passen dat er een veiliger situatie ontstaat voor de fietsers. Geen apart fietspad zoals wij tijdens een eerdere raadsvergadering hebben gevraagd, maar de weg wordt aan beide zijden voorzien van een fietssuggestiestrook. Volgens het college is Plaatselijk Belang Vledderveen tevreden met de oplossing. De weg zal op korte termijn worden aangepakt.

 

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom