13 juli 2016

Parkeerverbod Marktstraat Musselkanaal

Tijdens de algemene beschouwingen in juni 2015 heeft onze fractie gevraagd een oplossing te zoeken voor de verkeershinder aan de Marktstraat in Musselkanaal. Op 13 juni jl. heeft het college gekozen voor een parkeerverbod, waarmee de doorstroming van de Marktstraat gegarandeerd wordt. Wij zijn blij met deze oplossing omdat er een einde komt aan een onveilige situatie en grote ergernis. Wij begrijpen dat de betrokken winkeliers liever een andere oplossing hadden gezien. Wij hebben dan ook begrip voor hun reactie in de media. Maar wij moeten het belang van de inwoners van Musselkanaal en de mensen die beroepsmatig gebruik maken van deze straat niet uit het oog verliezen.

Veel inwoners, gehandicaptenplatform Stadskanaal, Veilig Verkeer Nederland en verschillende winkeliers hebben zich positief uitgelaten over het genomen besluit. Wij hopen van harte dat er een punt achter deze langdurend kwestie kan worden gezet en dat de Ondernemers Vereniging Musselkanaal en de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal zich alsnog kunnen verenigen met de wens van velen om deze onwenselijke verkeerssituatie op te lossen.

Wij hebben begrepen dat het totale verkeerscirculatieplan van centrum Musselkanaal in de herfst van dit jaar zal worden besproken in een beter verband. Wij kunnen ons indenken dat een deel van de parkeergelegenheid aan het Willem Diemerplein de blauwe zone wordt opgeheven om parkeermogelijkheden te optimaliseren. Omdat het wijs is met elkaar in gesprek te blijven hebben wij tijdens de raadsvergadering van 11 juli de portefeuillehouder aangeraden om opnieuw met betrokkenen om tafel te gaan en alle opties nog eens de revue te laten passeren. Wie weet wordt naast een parkeerverbod ook nog het ei van Columbus gevonden waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Monique Kroom