Door Monique Kroom op 7 juni 2014

Peuterspeelzaal Cereswijk blijft voorlopig open

In de perspectiefnota wordt voorgesteld de peuterspeelzaal ‘De Stobbe’ in Cereswijk te sluiten om op deze manier de opgelegde bezuinigingen van Welstad te realiseren. De fractie van de PvdA Stadskanaal heeft er echter voor gepleit deze voorziening, om verschillende redenen, te behouden. Tijdens de algemene beschouwingen op 2 juni is van de kant van wethouder Hamster een handreiking gedaan: De peuterspeelzaal ‘De Stobbe’ zal minstens tot eind 2015 open blijven. Tot die tijd zal er een onderzoek worden gedaan welke voorzieningen in de wijk noodzakelijk zijn en daar is de peuterspeelzaal een onderdeel van. Er zal ook gekeken worden of de peuterspeelzaal op een andere manier kan worden ingepast.

Op dit moment maken negen peuters gebruik van de peuterspeelzaal. De meeste kinderen zijn hier geplaatst met een zogenoemde VVE indicatie (voorschoolse vroegtijdige educatie). De ouders van deze peuters worden door het consultatiebureau aangedrongen hun kind naar de peuterspeelzaal te brengen omdat in de thuissituatie de kinderen niet voldoende worden voorbereid op het basisonderwijs. Ook wil de fractie van de Partij van de Arbeid niet dat deze kinderen meteen al een achterstand oplopen in algemene ontwikkeling en taal- en rekenvaardigheden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Deze achterstand lopen ze namelijk later moeilijk weer in en de kans bestaat dat we deze kinderen weer terug zien in de jeugdzorg. Graag plaats ik hierbij nog een kanttekening: ‘De peuterspeelzaal is meer dan een speelplaats voor 2- tot 4-jarigen. Natuurlijk wordt er gespeeld, maar ze leren er ook om te gaan met leeftijdgenootjes, samenwerken, tellen en spreekvaardigheid’. Onze fractie is blij dat er naar onze zorgen zijn geluisterd en er oog is voor Cereswijk.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom