Door Monique Kroom op 25 maart 2015

Philipsterrein wordt opgeknapt

De kranten stonden er al vol van, het Philipsterrein wordt gesaneerd en zoals dat netjes heet, gerevitaliseerd. We kunnen ook zeggen dat het terrein weer nieuw leven wordt ingeblazen. Alleen de gemeenteraad moest er nog een klap op geven en dat is op 23 maart gebeurd. Onder de naam Mercurius Business Park zullen regionale bedrijven waaronder Krans en Hoornstra gaan de zaak aanpakken. Niet alleen de gemeente doet hiervoor een flinke duit in het zakje, maar ook de provincie draagt haar steentje bij. Het opknappen van de vervuilde grond en de sloop van de opstallen zal wel enige tijd in beslag nemen. En in hoeverre deze locatie vervuild is, is nog niet goed te overzien en lopen wij daarbij extra risico’s. De kosten als gevolg van deze risico’s komen namelijk volledig ten laste van de gemeente. Alle partijen drongen er dan ook bij de portefeuillehouder op aan de vinger aan de pols te houden en ons volledig op de hoogte.

Omdat in het raadsvoorstel opnieuw gesproken wordt over de stationslocatie roepen wij de raadsvergadering van 16 december 2013 in herinnering. De wijkvisie Parkwijk stond toen op de raadsagenda. Tijdens de behandeling van dit onderwerp is de keuze voor de stationslocatie reeds ter sprake gekomen. De raad, waaronder onze fractie, heeft toen gevraagd goed te onderzoeken welke locatie de beste optie is. Dat onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. De portefeuillehouder, mevrouw Galama, zegde nu toe, dat wanneer de trein tot Stadskanaal gaat rijden, dat onderzoek alsnog zal plaatsvinden. De raad is eensgezind. Niet alleen wat het voorstel voor het Mercurius Business Park betreft, maar ook wat betreft de blijvende herinnering. Een schoorsteen is volgens de raad niet voldoende. We denken eerder aan het behouden van het Mercurius tegeltableau en het zoeken naar een goed onderkomen van het Philipsmuseum.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom