12 september 2017

Programmacommissie van start

Op 29 augustus was de programmacommissie PvdA Stadskanaal voor de eerste keer bijeen. Deze prachtige zomeravond is hopelijk een voorbode voor een mooi en ambitieus verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022. De programmacommissie bestaat uit: Egbert Hofstra, Jan Willem van de Kolk, Monique Kroom, Grietje Schipper, Patricia Timmerman.

Er is besloten zoveel mogelijk de indeling van de onderwerpen van de gemeentelijke begroting aan te houden.

Wie neemt de volgende onderwerpen voor het schrijven van het concept programma voor zijn rekening?

1. Welzijn en Zorg, Grietje

2. Wonen en Voorzieningen, Monique

3. Jeugd en Educatie, Patricia

4. Economie en Arbeidsmarkt, Egbert

5. Ruimte en Milieu, Egbert

6. Bestuur en Dienstverlening, Jan Willem

Mocht u suggesties hebben of ideeën mail deze naar:

pcpvdastadskanaal@gmail.com

Wij houden u op de hoogte.

Monique Kroom