27 augustus 2012

PvdA-kamerlid Hamer bezoekt Wedeka in Stadskanaal

Mariëtte Hamer heeft een bezoek gebracht aan Wedeka in Stadskanaal. Het bekende PvdA-kamerlid bezocht het werkvoorzieningschap op uitnodiging van de Ondernemingsraad. Hamer deelt de zorgen van de werknemers: “Daarom zijn de verkiezingen dit keer erg belangrijk. Het maakt echt een verschil welke partij als winnaar uit de bus komt. Voor de werkvoorzieningschappen staat er 12 september veel op het spel”.

Het kabinet Rutte-Verhagen was voornemens om de werkvoorzieningschappen enorm te korten. Wedeka-voorzitter Van de Kolk was aanwezig bij het gesprek: “Als de oorspronkelijke plannen waren doorgegaan zouden in onze gemeente veel inwoners achter de geraniums zijn beland. Stadskanaal zou voor miljoenen het schip zijn ingegaan. Niet alleen de werknemers, maar alle inwoners zouden de gevolgen ondervinden”.

Mariëtte Hamer maakte duidelijk dat de Partij van de Arbeid oog heeft voor de specifieke situatie in Oost-Groningen: “De PvdA wil dat werknemers met een beperking grotere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat betekent iets voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. We zijn absoluut tegen de draconische maatregelen die het vorige kabinet voorstond. Maar er liggen ook kansen. We vinden bijvoorbeeld dat grote en middelgrote bedrijven, maar zeker ook de overheid, het voorbeeld moeten geven door 5 procent arbeidsgehandicapten en langdurige werkzoekenden op te nemen. De PvdA wil bovendien extra geld reserveren voor de begeleiding van deze werknemers”.

Mariëtte Hamer wil de bijstand, sociale werkvoorziening en de Wajong samenvoegen tot één regeling. Gemeenten moeten deze regeling strikt gaan uitvoeren, vindt het PvdA-kamerlid: “De ondergrens is hierbij het wettelijke minimuminkomen. De PvdA stelt zich echter ook duidelijk op in de richting van uitkeringontvangers: wie werk weigert, wordt gekort. Maar wie wil werken, verdient ook alle hulp en ondersteuning daarvoor”.